Politiezone AMOW wil samenhuizen met FGP Asse en Parket Halle / Vilvoorde

ASSE - De politiezone Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel (AMOW) wil een precedent scheppen door in Asse een cohabitatie aan te gaan met het nieuwe parket van de Procureur des Konings van het bestuurlijk arrondissement Halle-Vilvoorde en de diensten van de federale gerechtelijke politie afdeling Asse.

Deze cohabitatie zal concreet de vorm aannemen van een logistieke infrastructuur waar een gemengd gebruik door justitie / politie zal worden toegestaan en waar een bepaald gedeelte privatief zal gebruikt worden door de lokale politie Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel. Het gebouw waarin dit volgens de zone kan gebeuren is het oude rijkswachtersgebouw langs de Nerviërstraat in Asse. Het kantoor van de politie in Mollem zou blijven bestaan.

Gemengd en privé gebruik

In het gemengd gebruik zijn volgende lokalen voorzien : een beveiligd sas en dito inrijsas, inkomhal. Er zullen salduz-lokalen, een cellenblok, wachtruimte, onthaalbalie, datalokaal, sanitair, lift, jeugdkamers, fouillekamers, dispatchinglokaal, kleedkamers, EHBO-lokaal en een wachtlokaal voor politiepersoneel zijn.

In het privatief gedeelte van de lokale politie zullen verhoorkamers, een bureau, landschapsburelen, en een vergaderzaal opgenomen worden. Door deze unieke vorm van cohabitatie kan de PZ AMOW haar eigen diensten reorganiseren en efficiënter maken en een structurele besparing op logistiek vlak realiseren. De ketenwerking met het openbaar ministerie en de federale politie zal tevens verstrekt worden.

Op operationeel vlak zullen de hierna volgende voordeeleffecten onmiddellijk renderen bij de effectieve ingebruikneming door PZ AMOW. De meeste van deze voordeeleffecten zullen, ook in min of meerdere mate afstralen op de aangrenzende politiezones, indien zij bij de opstart in een samenwerkingsverband deelnemen aan de cohabitatie, met een minimale inbreng van personeel.

Algemene voordeeleffecten

Volgens de politie AMOW : Centrale ligging in het arrondissement / Dichtbij een centrumfunctie / Magistraten zijn oproep– en terugroepbaar naar een beveiligd kantoor / Eveneens justitieel onthaal waardoor het veiligheidskorps van FOD Justitie kan ingezet worden / Een permanentie van (stagiair)advocaten kan geïnstalleerd worden, waardoor de wachttijden vooraleer een politieverhoor kan plaatsvinden van 2 uur en/of (gebeurlijk) 4 uur gereduceerd worden tot 0 uur en waardoor de noodhulp-diensten van de politie sneller terug in de respectievelijke politiezones actief zijn. / Het cellencomplex voldoet aan de normen die de Europese conventie op de mensenrechten eist. / Ruime parking voor bezoekers en beveiligde parking voor het personeel van justitie en politie. / Toegankelijkheid & laagdrempeligheid voor de burger wordt significant verhoogd.

Voordeeleffecten op dienstniveau :

Op vlak van Recherche : De minderjarige en meerderjarige arrestanten kunnen 24/24 ontvangen worden, waardoor er minder kostbare tijd verloren gaat voor de onderzoeksrechter om de nodige onderzoeksdaden te stellen (24 uur). / De sporenopname kan optimaal georganiseerd worden. / De controle van de vingerafdrukken, individuele beschrijving en de foto’s kunnen genomen worden door personeel van de federale politie die allen een doorgedreven en gespecialiseerde opleiding genoten hebben, waardoor er een kwalitatieve voeding van de databanken wordt gegenereerd en waardoor opnieuw kostbare tijd wordt gewonnen.

Op niveau van onthaal en dispatching : Er wordt een centraal lokaal voor de lokale dispatching gebouwd, waarvan de bemanning tegelijk toezicht kan houden op het cellencomplex en het onthaalgebeuren. / De opvolging van dringende navolgende onderzoeksdaden kan in reële tijd aangestuurd worden (in 2012 waren dit er voor PZ AMOW alleen al 370 opdrachten, waarvan er 90 ’s nachts opgedragen werden). / Dringende seiningen kunnen meteen uitgevoerd worden. / Het is gemakkelijker om politieploegen aan te melden, waardoor er onmiddellijk zicht is op de beschikbare capaciteit bij ramp en onheil. / Door de politiepermanentie wordt automatisch ook een toezicht op het gebouw van justitie en de federale politie gegenereerd.

Voordeel op vlak van Verkeer : De testen op het gebruik van verdovende middelen kunnen permanent in een beveiligde omgeving uitgevoerd worden./ De ademanalyses, na een positieve blaastest, kunnen permanent in een beveiligde omgeving uitgevoerd worden.

Op vlak van Openbare Veiligheid : Er wordt een veilige haven voor de openbare vervoersmaatschappij De Lijn & gebeurlijk voor geldtransporten gecreëerd. / Tevens is dit onthaalpunt een veilige haven voor burgers die belaagd en/of achtervolgd worden .

Op vlak van Openbare orde : Er wordt een permanente, operationele en bemande opslagplaats voor vervoersmiddelen en speciaal materiaal (troepentransport, waterkanon, …) gecreëerd. / Opslagplaats voor materiaal & speciaal materiaal

Noodhulp : Er is een permanente bemande terugvalbasis aanwezig voor bestuurlijke en politionele aanhoudingen. / De politiezone AMOW wint aanzienlijk veel tijd en geldmiddelen door het schrappen van de aan- en afrijroutes naar PZ Aalst om de aangehouden personen er in hun cellencomplex onder te brengen. Dit geldt voor tal van andere korpsen in Halle-Vilvoorde.

Slachtofferhulp : De politiediensten kunnen een lokale bemande permanentie aanbieden voor rust- en verzorgingstehuizen, teneinde sneller op de bal te spelen wanneer verwarde/dementerende personen moeten gezocht worden. Dit project is in opbouw en kan letterlijk levens redden.

Officiële reacties op het voorstel van de politiezone AMOW zijn er voorlopig niet.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?