Politierechtbank start op en beperkt aanwezigen

Vanaf maandag 18 mei houdt de politierechtbank in Halle opnieuw zittingen. Het wordt meteen een belangrijke test voor de nieuwe werkwijze met corona-preventiemaatregelen want op maandag zijn er 100 en op woensdag zijn er 112 zaken vastgesteld. Het aantal aanwezigen wordt beperkt tot de gedaagden en hun advocaten.

De zittingszaal, de griffie en de gang werden zoveel mogelijk “coronaproof” ingericht. Aangezien het niet steeds mogelijk is 100% de social distancy te respecteren, en de hoeveelheid gelijktijdig aanwezige personen, wordt het gebruik van een mondmasker in het gerechtsgebouw verplicht.

Er wordt een uitzondering voorzien in de zittingszaal voor de gedaagde of zijn advocaat die zijn pleidooi houdt. Daar werd voorzien in een ruime veiligheidsafstand van ongeveer 4 meter, extra beveiligd door de aanwezigheid van voorziene veiligheidsschermen.

 Aanmelding en beperking van de beschikbare plaatsen en toegelaten personen

  • Bij aankomst biedt men zich aan bij een ontvangstdesk, en neemt men nota van uw identiteit. Deze gegevens kunnen zo nodig gebruikt worden in het kader van “contacttracing”.
  • De zaken worden per blok behandeld, en dit in strikte volgorde van aankomst.
  • Enkel de gedagvaarde personen mogen in het gerechtsgebouw aanwezig zijn. Personen met een beperking mogen zich laten helpen. Ook tolken mogen helpen wanneer een gedaagde een niét courante taal spreekt.
  • Er zijn slechts 19 plaatsen in de zittingszaal en 10 wachtplaatsen in de gang. Wanneer deze plaatsen allemaal zijn ingenomen, moet men buiten het gerechtsgebouw wachten.
  • In het kader van de openbaarheid van de terechtzittingen én de persvrijheid wordt de toegang tot de zittingszaal voor de leden van de pers gegarandeerd.

Lees verder onder deze foto

Aangepast algemeen zittingsverloop “in blokken”.

 De strafrechtelijke zittingen verlopen voortaan in twee afzonderlijke blokken:

  • Vanaf 09:00 uur tot 11:15 uur : uitsluitend particuliere burgers die in persoon verschijnen
  • Vanaf 11:30 uur tot 13:30 uur : uitsluitend advocaten

In een gemengde zaak, met twee beklaagden vertegenwoordigd door advocaat, wordt particulier  gevraagd om 11:30 uur terug te komen in advocatenblok.

Alle info is te vinden op de website van de politierechtbank


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?