Politiechef vraag meer respect voor zijn manschappen

Hoofdcommissaris Marc Hellinckx van de politiezone Pajottenland bedankte zijn manschappen op de eindejaarsreceptie voor het geleverde werk en in het bijzonder voor de flexibiliteit die ze hebben getoond. Want politiewerk wordt steeds moeilijker is deze hectische maatschappij.

“Ik besef dat 2018 een zwaar jaar was, wat betreft capaciteitsinzet bij evenementen. Een prachtige zomer met veel lokale festiviteiten, een succesvol wereldkampioenschap voetbal en steeds meer wielerwedstrijden betekenen  voor onze politiemedewerkers veel overuren en nachturen en minder vrije weekends. Organisatoren en besturen staan hier zelden bij stil. Voor onze medewerkers wordt het steeds moeilijker een gezonde work/live balance aan te houden. We stellen ook vast dat overal binnen de geïntegreerde politie steeds grotere personeelsgaten ontstaan, zodat de onderlinge solidaire ondersteuning tussen korpsen nu geen evidentie meer is. Bovendien worden onze medewerkers steeds meer opgeroepen om steun te leveren buiten onze Politiezone wat ten koste gaat van de Bijzondere politiezorg (BPZ) in eigen Politiezone”, weet zonechef Marc Hellinckx.

Weinig vervolging

“Wat onze medewerkers ook zwaar weegt is de vaststelling dat de door hen uitgevoerde gerechtelijke opdrachten en interventies meer dan ooit geen verlengde kennen in de juridische keten. Steeds meer worden de medewerkers door de burgers rechtstreeks aangesproken op het falen van deze keten. De verschuiving van een deel van de verantwoordelijkheid naar de administratieve overheden via het instellen van systemen van administratieve sancties biedt helaas geen uitweg. De indruk van straffeloosheid die hierdoor bij de publieke opinie ontstaat bemoeilijkt onze dagdagelijkse relaties met de burgers. Het verwijt dat niets gedaan wordt aan crimineel of asociaal gedrag en overlast wordt al te gemakkelijk in de schoenen van de politie en de politiemedewerkers geschoven”, zegt Hellinckx.

Misnoegd

De job van politiemedewerker is in de actuele context geen gemakkelijke job. “In de huidige steeds meer gepolariseerde maatschappij, waarbij het wel lijkt alsof er slechts twee categorieën van burgers bestaan: de goede en de slechte, is elke tussenkomst van de politie voor wel één, zo niet voor beide partijen, bron voor ontevredenheid, commentaar, misnoegdheid, ergernis of klacht.

13 keer geweld tegen politie

“In 13 gevallen dit jaar gaf het zelfs aanleiding tot verbaal of fysiek geweld tegen onze medewerkers. De ontevredenheid over het optreden van politie wordt ook onmiddellijk zo ruim mogelijk gedeeld én aangedikt via de sociale media en vervolgens zonder meer gretig opgepikt door de lokale of nationale pers. Meestal blijkt echter na onderzoek dat onze medewerkers correct zijn opgetreden. De imagoschade voor de PZ en de ondermijning van het algemeen vertrouwen tussen de burger en de politie blijven echter hangen”, betreurt de korpschef.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?