Politie Zennevallei wil ‘Bijzonder Bijstandsteam’ oprichten

De politiezone Zennevallei wordt geconfronteerd met een aantal risicovolle interventies. De zone gaat daarom een Bijzonder Bijstandsteam oprichten’’ Dat is één van de maatregelen die de politiezone neemt om ‘meer en beter’ blauw op de straat te brengen. De politiezone is tevreden over de positieve resultaten die de fusie van de drie zones heeft mee gebracht.

Ook deze politiezone wordt geconfronteerd met een verharding van de maatschappij en een toename van geweld tegen de politie. “Onze zone krijgt jaarlijkse van gerechtelijke overheden een 60-tal opdrachten om huiszoekingen uit te voeren. Daarvan hebben een 40-tal burgers een ‘zwaar’ profiel. Ook lopen onze politiemensen in een 5 % van het aantal interventie een bijzonder risico”, legt zonechef Marc Crispel uit. “We hebben de middelen voorzien om een ‘Bijzonder Bijstandsteam’ op te richten. We gaan dat geleidelijk doen in overleg met andere politiezones, het parket en de Federale Politie. Bij niet geplande confrontaties blijft het natuurlijk in de eerste plaats de interventie-inspecteur die moet handelen. Het is zeker niet de bedoeling om in de plaatst te treden van het Bijzonder Interventieteam van de Federale politie.”

Patserwagens

De politiezone wil ook de bestuurders van ‘patserwagens’ aanpakken. De politierechters klagen er over dat ze te weinig middelen hebben om bestuurders van luxevoertuigen aan te pakken, die naar een veroordeling gewoon verder blijven rijden. Het parket kan die voertuigen in beslag laten nemen maar dat brengt te veel kosten mee. De politie kan ook de burgemeester, als verantwoordelijke voor de veiligheid in de gemeente, vragen om de wagen in beslag te laten nemen.

Meer manschappen

De politieraad heeft unaniem het meerjarenplan van de politiezone goedgekeurd. Daarin wordt een serieuze uitbreiding van het politiekader voorzien. “Het is onze bedoeling om ‘meer en beter’ blauw op straat te brengen. Daarin zal de digitalisering en technologische ondersteuning ook een  belangrijke rol spelen”, zegt Marc Crispel. “Het operationeel kader stijgt van 177 naar 190 eenheden. Zo stijgt het aantal interventie-inspecteurs tot 65.We leggen de focus op geweldbeheersing maar ook op een driedaagse training van prioritair rijden omdat we in een verkeers-intensieve streek werken.”

“We besteden vooral aandacht aan gewelddelicten, diefstallen in woning , overlast, drugs maar ook meer en meer aan cybercriminaliteit. Er worden 3 extra technische medewerkers aangeworven om de politie te ondersteunen in het toegenomen werk dat de inzet van digitale middelen zoals de ANPR-camera’s mee brengt. De inspecteurs zullen op het terrein met hun gsm ook al heel wat zaken kunnen raadplegen. De interventieploegen hebben op hun patrouilles een computer mee waarmee ze op rustiger momenten inkomende gegevens van de ANPR-camera’s kunnen volgen en er eventueel op inspelen. De inzet van het cameraschild heeft tijdens onderzoeken al voor een aantal mooie resultaten geleid.

Verkeer, wijk en dieren

De verkeersdienst krijgt er een inspecteur bij, want ook in deze zone met een 100.000 inwoners en vele verkeersassen neemt de verkeersdrukte toe. Er komen ook twee wijkinspecteurs bij zodat er dan 1 wijkwerker op 4.000 inwoners actief is. In ieder team is er een hoofdinspecteur aanwezig die gespecialiseerd is in dierenwelzijn.

Drugshond

Drie politiehonden kunnen de politie-inspecteurs vergezellen op hun rondes. De zone wil uiteindelijk 5 politiehonden aan het werk zetten waaronder één hond die zowel bij interventieopdrachten als bij drugsopsporing kan ingezet worden.

Recherche

De recherche wordt ook geconfronteerd met meer en gespecialiseerdere opdrachten. Zo krijgt cybercriminaliteit veel meer aandacht en de politie roept op om feiten zeker te melden zodat dit fenomeen beter kan in kaart gebracht worden. De inspecteurs gaan zich ook toeleggen op ‘internetrecherche’ en onderzoeken in ‘Open Source’ waar criminelen actief kunnen zijn. Ook met gegevens van ANPR-camera’s kan er heel wat onderzoekresultaat geboekt worden.

Radicalisering, motorbendes en lokale economie

In samenwerking met de gemeenten volgt de politie eventuele problemen van radicalisering op. De politie wil ook problemen van illegale economie, dikwijls gepaard aan witwaspraktijken, aanpakken. Die problematiek verplaatst zich meer van de hoofdstand naar de rand. Buiten enkele problemen met motorbendes in Buizingen kent de politie op dit moment geen gelijkaardige problemen maar toch wordt dit fenomeen van dichtbij opgevolgd.

Meer aantrek

De politiezone hoopt dat het werken in een korps met meer specialiteitsgerichte opdrachten aantrekkelijker wordt. Wie van meer actie houdt, zich wil toeleggen op speurwerk of graag met jongeren omgaat, vindt wel een job in de zone.

Infrastructuur

De politiezone hoopt dat de verbouwing van de oude rijkswachtkazerne in Halle in het najaar van 2021 klaar zal zijn. De gebouw zal de wijkdienst Halle, het onthaal, de interventiedienst en de recherche huisvesten. Voor een schietstand was er net te weinig plaats waardoor de zone nog een geschikte locatie zoek. Nu oefenen de politiemensen in Nijvel. Stilaan wordt ook het wagenpark vergroend.

 

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?