Politie Zennevallei in de ‘nieuwe realiteit’

De lokale politie Zennevallei gaat zijn werking aanpassen aan de ‘nieuwe realiteit’ als gevolg van de corona-crisis. De politie zal de gevolgen van vakantie in eigen land wat meer in de gaten houden.

 Deze zomer zal wel iets anders verlopen dan andere jaren. Grote evenementen, festivals, verre reizen, … gaan niet door. Wel mag je in België een stad of dorp bezoeken voor één of meer dagen. Sinds maandag mag je ook op vakantie gaan binnen de Europese Unie, inclusief het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Liechtenstein, IJsland, Noorwegen. Verder blijven de sociale distantiemaatregelen van kracht. Wanneer dit niet lukt, zoals bijvoorbeeld op het openbaar vervoer, wordt een mondmasker gedragen.

Prioriteiten zomer 2020

Ook voor de lokale politie Zennevallei zal de zomer 2020 anders zijn. Opdrachten worden aangepast en prioriteiten worden geheroriënteerd. Zo zullen er meer controles plaatshebben op vlak van sluikstort en loslopende honden. Ook controles op de weg worden opgevoerd, zoals op het correct gebruik van fietspaden, hinderlijk parkeren, ...

Verder neemt de reguliere werking weer de bovenhand, zoals ook de criminaliteit weer herneemt. De afgelopen maanden was het opvallend rustiger op vlak van verschillende criminaliteitsfenomenen, zoals woninginbraken. Daarentegen gingen de meldingen over oplichting via het internet of per sms wel de hoogte in.

Op vlak de handhaving van de geldende coronamaatregelen stelde de zone net geen 400 processen-verbaal op. Nu herneemt de handhaving. Klachten, tussenkomsten in kader van overlast, drugs, inbraken, … kortom het leven zoals het is bij de politiezone Zennevallei.   

Stop de verspreiding van Covid-19

Ook de zone heeft er alle belang bij om de verspreiding van het virus te stoppen. Daarom neemt de zone allerhande interne en externe maatregelen. Er wordt getracht dat medewerkers zo veel als mogelijk afstand kunnen bewaren. Tijdens een interventie is dit natuurlijk niet steeds evident. Daarom worden ook handschoenen, mondmaskers, alcogels, … ter beschikking gesteld. 

U kan ook als inwoner uw steentje bijdragen. Hoe?

  • Blijf thuis, zeker als je ziek bent.
  • Was vaak je handen met water en zeep.
  • Hou minstens 1,5 meter afstand als je buiten bent.
  • Beperk je fysieke sociale contacten.
  • Draag een mondmasker op het openbaar vervoer en op drukke openbare plaatsen.

Meer weten? www.info-coronavirus.be


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?