Politie Zaventem zet 'nepagenten' in tegen overdreven snelheid

ZAVENTEM - De politie heeft met de plaatsing van nepagenten snelheidsovertredingen kunnen doen dalen. De politiezone wil de nepagenten blijven inzetten in combinatie met preventieve en repressie maatregelen.

De politiezone Zaventem stapte vorig jaar mee in het proefproject “Dummies” van het BIVV.  Het idee ontstond bij de Vaste Commissie van de Lokale Politie die op basis van dit proefproject het afschrikkend effect van het gebruik van ‘dummies’ op het verkeersgedrag wil evalueren met bijzondere  aandacht voor de zones 30 en schoolomgevingen. Het Belgisch Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV) stond in voor wetenschappelijke ondersteuning van het project, aanvullend op de operationele ervaring en expertise van de Politiezone Zaventem. Verder leverde de firma OTM de ‘dummies’ aan.

Twee operationele personeelsleden van het korps van Zaventem, een officier en een wijkagent, hebben model gestaan voor deze nepfiguren.

Om het effect van de ‘dummies’ op snelheid zo correct mogelijk te kunnen schatten, heeft de zone Zaventem zich geëngageerd om als pilootzone te fungeren voor de uitvoering van de  nulmeting en de effectmetingen.

De dienst verkeer van de PZ Zaventem voerde de eigenlijke verkeersmetingen uit in  de periode van mei–oktober 2013.

Er werd geopteerd om metingen te doen in twee straten gelegen in een zone 30 in de nabijheid van een school (Spoorwegstraat-Burggracht) en vier straten in een bebouwde kom met veel doorgaand verkeer (Tramlaan-Zavelstraat en Moorselsteenweg-Voskapelstraat).

Er werden drie soorten metingen gedaan gedurende 1 week per controle en locatie. Een nulmeting voordat een dummie geplaatst is, een meting met de dummie en een controlemeting zonder dummie. Algemeen resultaat is dat er een lichte daling is van de snelheid wanneer er een dummie staat. Het effect op het overtredingsgedrag was nog sterker: het percentage geobserveerde automobilisten in overtreding halveerde tijdens de plaatsing van een dummie. Na het verwijderen van de dummie/nepfiguur neemt de gemiddelde snelheid weer toe. Het effect van de dummy is dus kortstondig.

In de toekomst gaat de PZ Zaventem zeker nog gebruik maken van nepagenten maar wel in combinatie met andere zowel preventieve als repressie maatregelen (snelheidsborden, flitspalen, echte politieagenten, …) om zo de snelheid in de zone te verlagen met als enige doel het aantal verkeersslachtoffers te doen dalen.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?