Politie wil snel bouwen op Asphaltco-site in Asse

De politiezone AMOW (Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel) heeft vandaag officieel aangekondigd dat het de intentie heeft om op korte termijn over te gaan tot de bouw van een nieuw commissariaat op de Asphaltco-site in Asse. De zone heeft er van de gemeente Asse een terrein van bijna 2.000 vierkante meter voor 30 jaar in erfpacht gekregen.

Aanvankelijk was het plan om het huidige commissariaat in Mollem grondig te renoveren en deels ook uit te breiden. Maar dat kostenplaatje lag rond de 3 miljoen euro, en dat is blijkbaar een pak hoger dan verwacht. Daarom werd gekozen voor een  alternatieve oplossing in de vorm van een nieuwbouw. Een project dat dus op een 'gratis' (nvdr : 30-jarige erfpacht voor 1 euro per jaar) grond komt op de Asphaltco-site in Asse en deels al gefinancierd zou kunnen worden met inkomsten uit de verkoop van het huidige politiebureau in Mollem. De politiezone hoopt het project in 2019 al te kunnen bouwen. Al moet er eerst wel nog een 'haalbaarheidsstudie' gebeuren, maar die stap lijkt eerder een formaliteit.

Veiligheidsdorp

De inplanting van het politiebureau op de Asphaltcosite kadert in het concept van een 'veiligheidsdorp'. Het perceel voor het politiegebouw ligt immers vlak naast de brandweerkazerne, en op termijn moet ook het nieuwe gebouw van het parket Halle-Vilvoorde op de site worden opgetrokken. "Op die manier zijn samenwerking en optimalisatie mogelijk tussen deze drie belangrijke 'veiligheidsdiensten'", klinkt het. "Zo zou er bijvoorbeeld door de politie gebruik gemaakt kunnen worden van de trainingsfaciliteiten van de brandweer, maar ook het delen van bijvoorbeeld vergaderruimtes behoort tot de mogelijkheden."

Oproep parketgebouw

Walter Vansteenkiste, de burgemeester van Wemmel, greep het aankondigingsmoment aan om de Federale overheid op te roepen om voortgang te maken in het dossier rond de bouw van het nieuwe parketgebouw. Naast het parket is het ook de bedoeling om het vredegerecht van Asse en de FOD Financiën op de Asphalto-site in te planten.

Een terechte oproep zo blijkt want in dit dossier zouden de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie nog op zoek zijn naar een studiebureau om een ontwerp op te stellen. De eerste steen is daar dus nog lang niet gelegd, maar wel al lang verwacht ... zoals je in dit archiefartikel van april 2016 kan lezen : Parket Halle-Vilvoorde maakt balans op twee jaar na splitsing


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?