Politie: "Teleurstellende resultaten van de 16e Flitsmarathon"

Zoals aangekondigd heeft, van 23 maart 2022 om 6u tot 24 maart 2022 om 6u, de 16e Flitsmarathon plaatsgevonden op 650 plaatsen in ons land. Ondanks de bijzondere NAVO-top hebben de Federale Wegpolitie en 130 lokale politiezones deelgenomen aan deze actie.

Tijdens deze Flitsmarathon werden in totaal 869.525 voertuigen gecontroleerd. 33.188 processen-verbaal voor snelheidsinbreuken werden opgesteld en 75 rijbewijzen werden ingetrokken wegens te hoge snelheid. [Lees ook: Ook politie Dilbeek nam deel aan flitsmarathon: de cijfers & Politiezone TARL nam deel aan de flitsmarathon: de cijfers]

Gestegen

"We stellen vast dat het percentage van de bestuurders dat in overtreding was opnieuw is gestegen, van 2,78% tijdens de vorige editie van de Flitsmarathon naar 3,82% voor de editie van 23 maart. Een mogelijke verklaring hiervoor zou de nultolerantie kunnen zijn die verschillende trajectcontroles sindsdien hanteren", aldus de politie. "Het aantal ingetrokken rijbewijzen is wel gedaald. Tijdens de vorige editie moesten 176 rijbewijzen worden ingetrokken, tegenover 75 bij deze editie. Een positief resultaat, want dit betekent dat er meer dan de helft minder overdreven hoge snelheden zijn gemeten."

Hardnekkig

"De bedoeling van deze regelmatige marathons is uiteraard om de snelheid te verminderen, en dus ook - en vooral - het aantal verkeersslachtoffers", gaat de politie verder. "De positieve impact van deze marathons is duidelijk: tijdens de Flitsmarathons rijden de bestuurders minder hard. Deze actie, die in de media vooraf uitgebreid aangekondigd werd, combineert sensibilisering en handhaving. Met deze wederkerende actie proberen we ons bovendien te richten naar die hardnekkige groep van snelheidsovertreders die maar niet leren hoe gevaarlijk hun rijgedrag is, en die vaak ook de neiging hebben om andere verkeersinbreuken te plegen, zoals agressief rijgedrag."

Strépy

"We herinneren eraan dat alle bestuurders de wegcode op elk moment moeten naleven. Zonder de toegelaten snelheid te overschrijden geraak je even snel op je bestemming, met minder stress en op een veiligere manier. Snelheid blijft één van de hoofdoorzaken van dodelijke verkeersongevallen. De tragedie in Strépy-Bracquegnies van afgelopen zondag en andere recente rampen wijzen er jammer genoeg op dat te hard rijden nog steeds één van de "killers" op de weg is", sluit de politie af.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?