Politie stelt 39 inbreuken vast op COVID-maatregelen

Op vraag van de overheden en sinds de verstrenging van de corona-maatregelen werd ook de handhaving in de politiezone TARL opnieuw opgedreven. De noodzaak aan handhaving blijkt uit onderstaande tussenkomsten.

Weekoverzicht: maandag 25 januari 2021 tot en met vrijdag 29 januari 2021

Op dinsdag 26 januari werd in Liedekerke 1 persoon geverbaliseerd wegens het niet-naleven van het verbod om alcoholhoudende dranken te verkopen.

In Roosdaal werden 5 minderjarige geverbaliseerd wegens het niet-naleven van het samenscholingsverbod en het niet-naleven van de regels van social distancing. Allen waren aanwezig in een automatenshop. 2 onder hen werden reeds eerder door onze diensten geverbaliseerd voor het niet-naleven van de Corona-maatregelen.

In Ternat werden tijdens een controle 5 personen geverbaliseerd wegens samenscholing. Het voertuig bleek eveneens niet-verzekerd. Hiervoor werd eveneens proces-verbaal opgesteld.

Op donderdag 28 januari werd in Liedekerke 1 persoon geverbaliseerd wegens het niet-naleven van het verplaatsingsverbod. De betrokkene werd eveneens geverbaliseerd wegens dronken sturen.

Op vrijdag 29 januari werden in Ternat 4 personen geverbaliseerd wegens samenscholing.

Weekendoverzicht: zaterdag 30 januari 2021 tot en met zondag 31 januari 2021

Op zaterdag 30 januari werden in Roosdaal tijdens een verkeerscontrole 6 personen geverbaliseerd wegens het maken van een niet-essentiële verplaatsing. Eén van deze personen werd reeds eerder geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van de Corona-maatregelen.

In Ternat werd 1 persoon geverbaliseerd omwille van het maken van een niet-essentiële verplaatsing. Deze persoon werd reeds eerder geverbaliseerd inzake het niet-naleven van de Corona-maatregelen.

Nog in Ternat werden aan de kantine van een voetbalveld 6 jongeren aangetroffen. 4 van hen werden geverbaliseerd omwille van het samenscholingsverbod. 2 van hen namen de vlucht. Eén van de jongeren was reeds gekend voor 3 gelijkaardige feiten.

Op zondag 31 januari werd in Affligem 1 persoon geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van de avondklok.

In Roosdaal werden 2 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van het verplaatsingsverbod. Er werd eveneens een cannabisgeur waargenomen in het voertuig. Betrokkene overhandigde een gebruikershoeveelheid cannabis aan de politiediensten waarvoor proces-verbaal werd opgesteld. Het rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken en de betrokkene zal zich moeten verantwoorden voor de politierechter. Nog in Roosdaal werden 2 personen geverbaliseerd omwille van het maken van een niet-essentiële verplaatsing. Hier werd eveneens een gebruikershoeveelheid cannabis in beslag genomen waarvoor proces-verbaal werd opgesteld. Beide personen werden reeds eerder geverbaliseerd voor het niet-naleven van de Corona-maatregelen. Door deze feiten schond een betrokkene zijn voorwaardelijke invrijheidstelling. De bevoegde rechtbank werd in kennis gesteld.

In Ternat werd tijdens een controle 7 personen geverbaliseerd omwille van het niet-naleven van de avondklok. 5 personen werden geverbaliseerd omwille van het samenscholingsverbod.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?