Politie start met nieuw project voor slachtoffers van een inbraak : "65% kampt met een slaapprobleem"

De diensten Preventie en Slachtofferbejegening van de politiezone AMOW (Asse / Merchtem / Opwijk / Wemmel) slaan de handen in elkaar voor het project HERCOSI, of voluit hercontactname slachtoffers inbraak en inbraakpoging.

Waarom dit project?

Tijdens de coronapandemie konden er minder bezoeken aan huis plaatsvinden rond diefstalpreventie. Daarom werd in de politiezone beslist om een enquête op te stellen om te peilen naar de tevredenheid bij de burgers over het diefstalpreventieadvies.

"In deze enquête wilden we peilen naar verschillende zaken, waaronder de psychologische gevolgen van een inbraak of inbraakpoging, de aanvraag van diefstalpreventieadvies en het diefstalpreventieadvies zelf. We stuurden onze bevraging naar alle aanvragers van diefstalpreventieadvies uit de jaren 2018 en 2019. Uit de resultaten van onze enquête blijkt dat 65% van hen kampt met een slaapprobleem na een inbraak of inbraakpoging, in de meeste gevallen tot meer dan 6 maanden na de feiten. Maar liefst 84% geeft aan dat ze een angstig, onveilig, machteloos en verdrietig gevoel hebben en zelfs angst voelen om de woning te verlaten. Ook hier blijven deze gevoelens tot meer dan 6 maanden na de feiten. Dit soort feiten hebben dus ontegensprekelijk een enorme psychologische impact op de slachtoffers. Toch blijkt slechts 33% naar de hulpverlening te stappen voor verdere hulp en opvolging na de feiten. Daarom zijn de diensten Preventie en Slachtofferbejegening van start gegaan met het project HERCOSI."

Wat houdt het project HERCOSI juist in?

HERCOSI staat voor hercontactname van slachtoffers van een inbraak of inbraakpoging. "Concreet houdt dit in dat één van de medewerkers van de diensten Preventie of Slachtofferbejegening na een inbraak of inbraakpoging twee keer telefonisch contact opnemen met de slachteroffers, één keer vlak na de feiten en één keer één maand na de feiten. Tijdens zo’n gesprek gaan we na hoe het op dat moment gaat met de slachtoffers, bieden we de mogelijkheid aan tot diefstalpreventieadvies aan huis en vragen we of ze eventueel een doorverwijzing wensen naar de gepaste hulpverlening. Indien we de slachtoffers niet kunnen bereiken of ze geen opvolging wensen, sturen we een brief op met een aantal brochures en flyers over onder andere diefstalpreventie."

Waar staan we nu?

"Op dit moment zijn we twee en een halve maand ver in het project. Na deze korte periode, kunnen we al enkele mooie cijfers voorleggen. Sinds de opstart van dit project werden 85 personen slachtoffer van een inbraak of inbraakpoging in onze politiezone. Daarvan werden reeds 66 personen telefonisch gecontacteerd. De brief met brochures en flyers werd inmiddels al 53 keer opgestuurd en vier personen wilden graag doorverwezen worden naar de hulpverlening. Over enkele maanden zal er een eerste evaluatie van het project plaatsvinden. "

Vraag gratis diefstalpreventieadvies aan

Wacht niet tot na een inbraak of inbraakpoging met het aanvragen van diefstalpreventieadvies. Wanneer je je huis of appartement extra gaat beveiligen, kan je een eventuele inbraak vermijden. Daarnaast kan de schade aan je woning beperkt blijven bij een inbraakpoging. Wil je graag gratis diefstalpreventieadvies aan huis? Stuur dan een e-mail naar dorien.denijs@police.belgium.eu om een afspraak te maken.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?