Politie maakt werk van campagne ‘Fietslicht aan en gaan’

De politiezone TARL kondigt in de maanden november, december, januari en februari controles aan in het kader van de campagne ‘fietslicht aan en gaan’ die uitgaat van de provincie Vlaams-Brabant”.

Wat is het doel van de campagne?

De komende maanden blijft het langer donker en valt de duisternis ’s avonds sneller in.

De provincie Vlaams-Brabant wil met de campagne Fietslicht aan en gaan de zichtbaarheid van jonge fietsers van 12-18 jaar op de openbare weg bevorderen. Goed zichtbare fietsers zijn minder vaak betrokken in een verkeersongeval.

Met de campagne Fietslicht aan en gaan, wordt enerzijds beoogd om leerkrachten en directies van Vlaams-Brabantse secundaire scholen aan te zetten hun leerlingen te sensibiliseren voor het gebruik van fietsverlichting op de openbare weg en jongeren zichtbaarder te maken in het verkeer. Anderzijds willen we de lokale politiezones stimuleren om in de donkere maanden van het jaar controles uit te voeren bij leerlingen van de secundaire scholen van Vlaams-Brabant.

De campagne Fietslicht aan en gaan bestaat erin om aan secundaire scholen uit Vlaams-Brabant gratis pakketten fietslampjes te verdelen, een sensibiliserende poster en website aan te bieden.

Wat zegt de verkeersreglementering inzake fietsverlichting ? 

Het wegverkeersreglement bepaalt met betrekking tot fietsverlichting het volgende:

- fietslichten moeten alleen aanwezig zijn én in werking zijn tussen het vallen van de avond en het aanbreken van de dag, en in alle omstandigheden wanneer het niet meer mogelijk is duidelijk te zien op een afstand van ongeveer 200 meter. In dat geval gaat het om een wit of geel licht vooraan en een rood licht achteraan, dewelke niet verblindend mogen zijn.

- De verlichting, die ook al sinds 18 mei 2006 in knipperstand mag werken, moet niet meer op het rijwiel zelf aangebracht worden. Ze mag op de bagage, de kleding, het lichaam, het rijwiel zelf,... aangebracht worden.

- De lichten en reflectoren moeten altijd duidelijk zichtbaar zijn en goed uitkomen, alsook in goede staat zijn van onderhoud en werking.

- Alle info over verplichte lichten op de fiets staan op de poster Ik zie je graag

Aan welke wettelijke vereisten moet een fiets voldoen ?

• een bel (hoorbaar op 20 meter)

• twee goed functionerende remmen (één op het voorwiel en één op het achterwiel) Uitzondering (kinderfietsen): de fietsen die uitgerust zijn met wielen met een diameter van ten hoogste 500 mm mogen evenwel voorzien zijn van slechts één enkele doelmatige rem.

• Voor verlichting: zie frequent gestelde vraag: ‘Wat zegt de wegcode over fietsverlichting en reflectoren?'

• reflectoren

o vooraan 1 witte reflector

o achteraan 1 rode reflector (het weerkaatsende deel mag niet samenvallen met het achterlicht)

o aan weerszijden van de pedalen gele of oranje reflectoren

o op de spaken van elk wiel minstens 2 gele of oranje dubbelzijdige reflectoren; vast bevestigd aan de spaken en symmetrisch aangebracht en/of

een witte reflecterende strook aan weerszijden van elke band.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?