Politie geeft duidelijk signaal : nultolerantie voor zwartwerk, illegale economie en mensenhandel

Bij grondige controles van onder andere garages, carwashes en in-en exportbedrijven in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw werden deze week tal van inbreuken vastgesteld. Van de meer dan twintig gecontroleerde bedrijven bleek slechts eentje volledig in orde te zijn.

Op woensdag 16 en donderdag 17 mei ging de lokale recherche van de politiezone Zennevallei over tot gerichte controles van onder andere garages, in- en exportbedrijven en carwashes in Beersel en Sint-Pieters-Leeuw. Samen met verschillende diensten, zoals de inspectie op de sociale zekerheidswetgeving, de economische inspectie, RVA, fiscaliteit en de milieudiensten van de betrokken gemeenten werden 21 bedrijven gecontroleerd. Slechts één bedrijf bleek volledig in regel te zijn.

Gesloten

In totaal vijf mensen zonder de nodige verblijfspapieren werden aangetroffen. Vier van hen kregen het bevel om het grondgebied te verlaten binnen de 5 dagen en één persoon werd overgebracht naar Merksplas voor uitwijzing.

Twee garages (Sint-Pieters-Leeuw en Ruisbroek) werden gesloten op basis van de milieuwetgeving en dienen zich in regel te stellen. Verder werden vijf verwittigingen inzake milieu-inbreuken gegeven. Deze bedrijven dienen zich binnen de maand in regel te stellen.

Garageregister

Daarnaast werden een twintigtal inbreuken op zwartwerk, deeltijdse arbeid en schijnzelfstandigheid vastgesteld. Verder onderzoek zal nog worden verricht door de economische inspectie bij onder andere car-pass en boekhouders naar aanleiding van verschillende economische inbreuken. Vele garages bleken ook niet in regel met het verplichte garageregister of hadden er zelfs geen. Bepaalde inrichtingen hadden ook geen ontvangstenboek.

Als laatste bleken sommige inrichtingen niet in orde met de gegevens in de kruispuntbank ondernemingen. Verschillende administratieve boetes werden uitgeschreven.

Zero tolerance

De actie kaderde in de Europese ‘Joint Action Day Labor’ tegen illegale tewerkstelling, mensenhandel, sociale uitbuiting en illegale economie. Het betrof een repressieve ‘Zero Tolerance’ actie. Met deze actie wordt voornamelijk een ontradend effect beoogt.

De politie is alvast tevreden. “We kunnen stellen dat deze actie succesvol geweest is. Er werden heel wat inbreuken vastgesteld en een duidelijk signaal werd gegeven. Wij hopen zulke actie in de toekomst te kunnen herhalen en zo vinger aan de pols te houden”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?