Politie experimenteert met 'bodycams' tijdens carnaval Halle

Omdat carnaval Halle een van de eerste heel grote evenementen in lange tijd is, wordt er meer volk verwacht dan andere jaren. Daarom worden ook de nodige bijkomende maatregelen genomen om te zorgen voor een plezierig en vooral ook veilig carnaval. 

In eerste instantie worden 180 lokale politiemedewerkers ingezet. Daarbovenop worden nog eens 80 politiemensen ingezet vanuit de federale politie en andere politiezones. Dit komt op een totaal van 250 politiemensen. Dit is 10% meer als in 2019 toen carnaval Halle plaatshad.

De inspecteurs worden voornamelijk ingezet voor de begeleiding van de stoet en de verkeersregeling, de handhaving van openbare orde, preventief toezicht op overlast rond het carnavalsgebeuren, … Om de sfeerverpesters op een onopvallende manier aan te pakken zullen er ook anonieme ploegen ingezet worden waarvan enkelen zelf verkleed zullen zijn.

"De prioriteit is de veiligheid van iedereen garanderen. Daarom wordt er vanuit de onze diensten extra aandacht besteed op drugs- en wapenbezit, verkoop en bezit van sterke drank en ten slotte wordt er uiteraard ook gelet op wildplassen, diefstal en vandalisme", laat de politie weten. "Mensen die de sfeer dus verpesten of voor overlast zorgen, zullen meteen beboet of opgepakt worden. Boetes kunnen oplopen van 150 tot 500 euro. Het zal tevens het eerste carnaval zijn dat onze politiezone experimenteert met bodycams."

Politiepost Halle 24/24 open

De politiepost Halle zal 24/24 open blijven. Mensen met klachten, verloren voorwerpen, problemen, … kunnen hier dus ten allen tijde terecht of tenminste vanaf zaterdag 7 uur tot en met dinsdag 19 uur.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?