Politie controleert handelszaken in de strijd tegen het COVID-virus

De politiezone TARL controleert sinds1 augustus handelszaken als preventiemaatregel in de strijd tegen het COVID-virus

Op woensdag 30 juli 2020 hebben de vier burgemeesters van de politiezone TARL beslist om de handelszaken op hun grondgebied te laten controleren door de politie met het oog op sensibilisering en preventie op vlak van coronamaatregelen.

Concreet gaat de wijkpolitie sinds 1 augustus tijdens de openingsuren langs in de handelszaken om de wettelijke verplichtingen inzake coronamaatregelen te controleren. Behalve in de meest recente regelgeving inzake coronamaatregelen kunnen handelszaken richtlijnen raadplegen via https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/#winkels.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?