Politie controleert extra op rijden onder invloed in Vlaams-Brabant

De lokale en federale politiediensten in de provincie Vlaams-Brabant gaan in juni extra controleren op rijden onder invloed. Deze controles maken deel uit van het ‘Provinciaal actieplan tegen dronkenschap aan het stuur’. De bedoeling is om een verdere daling van het aantal verkeersongevallen te realiseren.

Uit de Vlaams-Brabantse cijfers van de federale politie blijkt dat in 2020 10,4% van alle verkeersongevallen met lichamelijk letsel de chauffeur onder invloed reed.

"De afgelopen 14 jaar stellen  we in de provincie Vlaams-Brabant een dalende trend vast van het aantal verkeersongevallen met lichamelijk letsel, met uitzondering van de jaren 2011 en 2018", zegt provinciegouverneur Jan Spooren.

In 2020 is er een daling in de cijfers ten opzichte van 2019.  Zowel de verkeersdoden (-32), de zwaargewonden (-77), als de lichtgewonden (-777) kenden een sterke daling.

Er werden 20% minder verkeersongevallen in 2020 ten opzichte van 2019 geregistreerd. In één op de tien verkeersongevallen reed de bestuurder onder invloed van alcohol.

Hieruit kan men besluiten dat sommige coronamaatregelen, zoals minder verkeer, avondklok en meerdere lockdowns, een invloed hadden de ongevalscijfers.   "We gaan blijven inzetten op een verdere verbetering van de verkeersveiligheid, onder meer door meer controles op het rijden onder invloed, een belangrijke maatregel om het aantal verkeersongevallen in Vlaams-Brabant te laten dalen", besluit provinciegouverneur Jan Spooren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?