Politie controleert en registreert op het terrein nu ook met behulp van de smartphone

Aandachtige inwoners hebben het mogelijks al gemerkt dat de politiemedewerkers van de politiezone TARL hun smartphone meer dan vroeger gebruiken.

Sinds begin dit jaar beschikken de operationele medewerkers op het terrein via de applicatie FOCUS, ontwikkeld door de collega's van de politiezone Antwerpen, over de mogelijkheid om via hun smartphone de politionele databanken te consulteren. Vroeger kon dit louter radiofonisch via het Communicatie- en Informatiecentrum. Deze evolutie, die zich ondertussen doorzet in de hele geïntegreerde politie, laat toe om efficiënter op te treden en de pakkans op het terrein te verhogen.

Vanaf 3 november 2020 wordt de directie interventie van de politiezone TARL bovendien voorzien van een digitaal dienstbulletin. Dit werd ontwikkeld met de hulp van de collega's van de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen. Behalve het uitsparen van ongeveer 10.000 vellen papier op jaarbasis zal deze ontwikkeling de administratieve werklast die gepaard gaat met verwerking van papieren dienstbulletins vereenvoudigen en verminderen. De registratie van de dienstactiviteiten door de interventieploegen wordt hierdoor gebruiksvriendelijker.

Deze evolutie strookt volledig met wat de politiezone TARL in haar politieplan 2020-2025 als een van haar strategische doelstellingen heeft bepaald: "De politiezone TARL optimaliseert haar informatiebeheer". Het gaat dan over het boeken van efficiëntiewinst door maximaal te informatiseren en te digitaliseren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?