Plechtig afscheid van provinciegouverneur Lodewijk De Witte

Na 25 jaar heeft Lodewijk De Witte maandag afscheid genomen als gouverneur van Vlaams-Brabant met een academische zitting en een receptie. De stadsschouwburg in Leuven liep dan ook vol met heel wat genodigden. Onder hen ook huidige en gewezen burgemeesters uit de regio Pajottenland.

Op 1 januari 1995 werd Lodewijk De Witte provinciegouverneur van Vlaams-Brabant. Dit jaar in december is hij 65 jaar geworden. De Vlaamse regering heeft hem gevraagd nog enkele maanden te blijven als waarnemend gouverneur. Maar omdat 25 jaar een mooi jubileum is en zijn vertrek als gouverneur nakend is, werd er toch beslist om hem nu al in de bloemen te zetten.

“Ik wil iedereen van harte danken die heeft bijgedragen aan deze voor mij onvergetelijke avond”, laat Lodewijk De Witte weten. “De sprekers, de muziek, de videoboodschappen, de felicitaties en geschenken, alles was voortreffelijk. Ik heb op de receptie achteraf niet iedereen kunnen begroeten, maar weet dat ik zeer blij was met ieders aanwezigheid”.

Bij de genodigden was ook Pierre Deneyer, gewezen burgemeester van Galmaarden. “De gouverneur heeft zoals hij zelf aangaf kunnen rekenen op zijn personeel”, aldus Pierre. “Ik was fier dat ik drie maal mijn “eed “ bij hem heb mogen afleggen, samen met Luc Deneyer en Kris Poelaert”.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?