Plannen voor fietssnelweg F27 in Merchtem klaar

De provincie Vlaams-Brabant heeft, in samenwerking met de gemeente Merchtem, de plannen klaar voor het deel van de fietssnelweg F27 in Merchtem. De F27, ook gekend als Leirekensroute, wordt omgevormd van een populaire recreatieve route naar een heuse fietssnelweg. Op 23 januari 2020 is er een infomoment voor de omwonenden.

De F27 of Leirekensroute is de fietsverbinding tussen Aalst en Londerzeel en volgt grotendeels het historische spoortracé tussen deze plaatsen. Ze verbindt de stations van Aalst, Opwijk en Londerzeel  maar is ook een belangrijke recreatieve en landschappelijke as doorheen de regio.

De F27 op grondgebied van Merchtem is, vanaf het kruispunt met Kemmeken in Opwijk tot de Watermolenstraat in Londerzeel, 3,5 km lang.

Kwalitatieve fietsverbinding met aandacht voor natuur en recreatie

“De route is een functionele en recreatieve verbinding met een hoog fietspotentieel in dit gebied. We  namen daarom het initiatief om alle partners samen te brengen”, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit.
De provincie Vlaams-Brabant financierde, samen met de provincie Oost-Vlaanderen, en begeleidde een studie voor de optimalisering van de volledige route: van Londerzeel tot Aalst. Voor Merchtem is het voorontwerp nu klaar.

“Het ontwerp waardeert de route op tot fietssnelweg maar behoudt ook maximaal de recreatieve en landschappelijke waarde”, zegt Steven Elpers, schepen van openbare werken van de gemeente Merchtem.
Een uniforme kwaliteitsvolle aanpak van de kruispunten over de totale route bleek noodzakelijk om de verkeersveiligheid te garanderen voor het fietsverkeer. De ontwerpen brengen fietsers op alle kruispunten op de fietssnelweg in de voorrang. Daarnaast wordt de route verbreed tot 4 meter met een comfortabele ondergrond in asfalt.

“In de ontwerpfase deden we al het mogelijk om landschappelijk waardevolle elementen te behouden bij de heraanleg van de route”, zegt Lien Casier,  Merchtems schepen voor mobiliteit.
Om op basis van objectieve criteria het ontwerp te kunnen sturen, rekening houdend met waardevolle bomen en elementen en om compensaties te kunnen berekenen, werden alle bomen binnen de zone van 5 meter links en rechts van het huidige fietspad geïnventariseerd. (lees verder onder foto)

Naast de zorgvuldige inpassing van de route in de open ruimte was de inpassing in de bebouwde omgeving een belangrijk aandachtspunt om het comfort, de aantrekkelijkheid en de veiligheid van de F27 te garanderen. Bij de doortocht van de kern van Peizegem heeft het fietspad daarom geen aparte bedding. Hier wordt gekozen voor een fietsstraat.

De gemeente Merchtem zal de ontwerpen in de komende jaren realiseren en kan daarbij op kostendekkende subsidies rekenen van de provincie Vlaams-Brabant. De investering wordt geraamd op 2,2 miljoen euro.

Infomarkt op 23 januari

Tijdens een infomoment op donderdag 23 januari kunnen omwonenden en geïnteresseerden doorlopend van 15.30 tot 19.30 uur de plannen voor het deeltraject van de fietssnelweg F27 in Merchtem inkijken. Ze vinden er ook informatie bij de tentoonstelling over het voorontwerp.

Het infomoment vindt plaats in Basisschool Ten Bos, Nieuwbaan 71 in Merchtem. De toegang is gratis.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?