Plannen voor bijkomende parkeerplaatsen langs Gentsesteenweg

Het college van burgemeester en schepenen keurde de start- en procesnota van RUP ‘Parking Gentsesteenweg’ goed. De gemeente Asse heeft het voornemen om de percelen in het plangebied te herbestemmen tot een parkeerterrein dat in bijkomende parkeerplaatsen moet voorzien voor de bestaande baanwinkels langsheen de Gentsesteenweg (N9).

Over dit ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt nu een publieke raadpleging georganiseerd.
De startnota en de procesnota liggen voor het publiek ter inzage van vrijdag 13 september 2019 tot en met dinsdag 12 november 2019, bij de dienst Ruimtelijke ordening in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 1730 Asse (tijdens de openingsuren). Je kan beide nota’s ook raadplegen op www.asse.be.

Reacties op de startnota en procesnota kan men bezorgen tijdens de periode van de publieke raadpleging. Dit kan aangetekend per post, via afgifte op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs of via e-mail aan ro@asse.be tot uiterlijk 12 november 2019.

Er wordt een participatiemoment georganiseerd op 14 oktober 2019, tussen 19.00  en 20.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 1730 Asse.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?