Plan Steenuil verbindt natuur en mensen in Liedekerke en Ternat

Gemeenten Liedekerke en Ternat, Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei, Natuurpunt Liedekerke, Natuurpunt Ternat en de Vlaamse overheid (ANB) gaan de komende jaren stevig samenwerken aan meer natuur en natuurverbinding. Ook de provincie is aan boord en steunt via het Regionaal Landschap en aanvullende projecten. De nieuwe samenwerking kreeg de naam Plan Steenuil en loopt van 1 juli 2020 tot minstens 2025.

Plan Steenuil heeft een dubbele doelstelling: inwoners nauwer betrekken bij natuur in de buurt en bij het Liedekerkebos-Hertigembos-Ternat, maar ook werk maken van concrete natuuracties met bos- en natuuruitbreiding, kleine landschapselementen en tal van biodiversiteitsacties in tuinen, natuurgebieden, scholen en op openbaar domein.

Het project zet inhoudelijk sterk in op de Koesterburen (provinciale campagne voor biodiversiteit), maar ook lokale verenigingen en burgerinitiatieven worden mee ondersteund en waar mogelijk ingeschakeld. Plan Steenuil wilt ons allemaal graag nog meer verbinden met de natuur die ons omringt en deze verbondenheid gebruiken als hefboom voor meer en betere natuur. (lees verder onder foto)

De mascottesoort van de samenwerking is de Steenuil. In en rond het ruime Pajottenland komt een van de dichtste populaties aan steenuilen ter wereld voor. Onze regio heeft dus een belangrijke verantwoordelijkheid voor deze Koesterbuur. Steenuilen zijn een kwetsbare soort en vertellen heel wat over de kwaliteit van ons landschap. Maar ook andere soorten zoals eikelmuis, vleermuizen, hazelworm en kamsalamanders zullen mee versterkt worden door het project. Iedereen zal mee genieten van meer toegankelijke natuur, bossen en speelgroen.

Hoewel het projectgebied het volledige grondgebied van de gemeenten omvat, wordt er prioritair ingezet op de natuurverbindingen op basis van een visiekaart. Deze visie wordt gedurende de eerste 6 maanden van het project opgesteld op basis van alle mogelijke kaarten, ideeën en voorstellen die verzameld worden. Iedereen kan hiervoor via www.plansteenuil.be of info@plansteenuil.be. (lees verder onder foto)Elke partner neemt een specifieke rol op zich: Natuurpunt zal cursussen organiseren en haar natuurgebieden uitbreiden, de Vlaamse overheid investeert in bosuitbreiding en nog toegankelijker maken van Liedekerkebos-Hertigembos, de gemeenten mobiliseren hun inwoners en zullen natuuracties op openbaar domein realiseren. Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei coördineert het project en zal ook zorgen voor extra subsidiedossiers om de plannen waar te maken.

Een breed partnerschap met langdurige samenwerking heeft eerder al haar nut bewezen in project Plan Boommarter rond het Hallerbos. Recent is ook in Sint-Genesius-Rode een gelijkaardige samenwerking gestart, Plan Vliegend Hert.

Website: www.plansteenuil.be

(Foto's boven en onder : marcuss)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?