Plan Leefbaar Lot moet antwoord bieden op mobiliteitsuitdagingen

In het kader van de uitwerking van het Beerselse mobiliteitsplan werd er voor deelgemeente Lot een specifiek plan opgesteld. "Dit plan bevat alle maatregelen die nodig zijn om een antwoord te bieden op de verschillende uitdagingen op vlak van mobiliteit", aldus het lokaal bestuur.

Op de gemeenteraad van september 2021 werd het Beersels mobiliteitsplan goedgekeurd. Dit plan geeft de visie weer van de gemeente op vlak van mobiliteit. Het plan telt 140 actiepunten en 3 timings, tot en met een volgende legislatuur.

In het kader van de uitwerking van het Beerselse mobiliteitsplan werd er voor deelgemeente Lot een specifiek plan opgesteld. Op maandag 7 november werd het plan Leefbaar Lot aan de inwoners van Lot voorgesteld tijdens een infoavond in Biercentrum De Lambiek.

"Het doel van dit plan is een leefbaar en veilig Lot voor inwoners, actieve weggebruikers en schoolkinderen. We willen de ruimte creëren waar het goed is om te leven", aldus het lokaal bestuur.

"In het centrum van Lot zijn er heel wat projecten en weggebruikers die er samen komen, waardoor we alles samen en in 1 keer willen aanpakken. Daarom hebben we een plan gemaakt voor de volledige kern van Lot. Er zijn natuurlijk nog meer straten in Lot, daar kunnen en zullen verder lokale maatregelen genomen worden", klinkt het verder.  "Dit plan voor Lot werd reeds besproken met de politie, het schepencollege, de raadsleden, de Lijn, de fietsersbond. Dit plan is de richting waarvan wij denken dat het de juiste is. Het oordeel van de Lottenaars is echter minstens even belangrijk en doorslaggevend."

"We willen dit plan realiseren tegen Pasen 2023. We doen het in een proefopstelling, we voorzien geen infrastructuurwerken volgend jaar. Dit geeft ons de kans om goed te evalueren wat er gebeurt, en om bij te sturen waar en wanneer nodig", sluit het lokaal bestuur af.

Je vindt alle info via www.beersel.be/LeefbaarLot


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?