Plan Boommarter wegens succes verlengd

Europese topnatuur in Halle versterken en verbinden, daar draait het al sinds 2006 om in Plan Boommarter. Het project zet in op meer natuur rond het Hallerbos, Lembeekbos en andere bossen ten Zuiden van Halle. De voorbije jaren heeft het project overtuigende resultaten neergezet, zowel qua natuuruitbreiding als het betrekken van ‘de Hallenaar’ bij zijn bos. Om deze samenwerking verder te zetten, werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst 2020 – 2025 opgemaakt.

Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir : "Het Hallerbos is een belangrijk Europees natuurgebied en werd de voorbije jaren steeds bekender. Vanuit de Vlaamse overheid vinden we het belangrijk om bosuitbreiding en robuuste natuur niet los te zien van de bredere maatschappij en omgeving. Daarom zet Plan Boommarter in deze vernieuwde samenwerking meer in op herstellen van waterhuishouding, betere ruimtelijke kwaliteit, groenere bebouwde ruimte en eco-investeringen."

Lieven De Schamphelaere is voorzitter van Natuurpunt en Bert Ghysels vertegenwoordigt Natuurgidsen Zuidwest-Brabant: "Samen met alle partners verbinden we natuur met natuur, maar ook mensen met natuur. Denk aan publieke bosplantacties, grotere natuurgebieden, nieuwe speelnatuur, extra gemengde hagen en hoogstamboomgaarden, knotwilgenacties, beschermen van vleermuis-verblijfplaatsen, creëren van ecologisch goede bosranden, herstel van heide... Een verscheidenheid aan acties om het gebied mooier en groener te maken. Zo hopen we op termijn ook opnieuw boommarters te verwelkomen in Halle. Tot nu toe zijn de diertjes nog niet waargenomen in het gebied, maar ze komen steeds dichter." (lees verder onder foto)

"Plan Boommarter is een unieke samenwerking van stad Halle, Vlaanderen (Natuur en Bos), Natuurpunt, Natuurgidsen Zuidwest-Brabant en Regionaal Landschap Pajottenland & Zennevallei. Ook provincie Vlaams-Brabant ondersteunt dit mee via projecten en via het Regionaal Landschap. We zijn heel blij als stad om het bos als troef te kunnen uitspelen voor natuur, klimaat én toerisme. Vanuit stad Halle hebben we onze bijdrage aan het project verdrievoudigd zodat Plan Boommarter nu ook acties kan ondernemen rond o.a. erosiebestrijding, kwaliteit van onze waterlopen en recreatieve netwerken," vertelt Bram Vandenbroecke als schepen leefmilieu van Halle.

Geertrui Windels is provincieraadslid en voorzitter van het Regionaal Landschap: "De eerste acties van het project gebeurden reeds in 2006. Het is dus een volgehouden inspanning die loont. Vandaag wordt het project verdergezet en nog versterkt qua ambities en middelen. De kracht van het project is de samenwerking tussen overheden, middenveld, vrijwilligers en de inwoners van het gebied.”

De partners investeren jaarlijks 72 500 euro in project Plan Boommarter.

Meer info via www.planboommarter.be

(Foto's : Jan Demol)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?