Pesticidevrije onkruidbestrijding wordt niet overal goed verteerd

REGIO – De overheid waarschuwt al jaren dat de gemeenten geen pesticides meer mogen gebruiken in de bestrijding van onkruid. Sommige gemeenten blijven het daar moelijk mee hebben terwijl andere gemeenten al een tijdje experimenteren met alternatieven.

De gemeenten Dilbeek, Ternat en Asse doen bij voorbeeld aan ingroening van kerkhoven en bermen. Zo werken ze op een ecologische manier en proberen ze ergernis bij de groei van ‘onkruid’ tegen te gaan. Ook de producenten van tuinmachines zijn op de markt gesprongen.

Te veel werk

De Galmaardse burgemeester Pierre Deneyer beseft wel dat het beter is geen kankerverwekkende herbicides over het openbaar domein te sproeien maar ziet op tegen het vele werk, dat manuele onkruidbestrijding mee zou brengen. Hij schreef weer een brief naar zijn partijgenote en minister van leefmilieu Joke Schauvliege.

“Sinds de invoering van de nultolerantie inzake pesticiden gebruik kunnen wij het openbaar domein niet meer net houden. De gemeente Galmaarden kreeg een afwijkende procedure toebedeeld voor de kerkhoven omdat er herinrichtingswerken bezig waren. Enkel daar worden nog in beperkte mate sproeimiddelen ingezet. Toch is het een ongelijke strijd. Het gebruik van pesticiden door gemeenten, en de milieu-impact ervan, is de laatste jaren serieus gedaald, ook in onze gemeente is dat het geval. Het anders beheren van het openbaar domein gaat gepaard met een niet te onderschatten meerkost. We moeten extra investeren om het openbaar domein te beheren of  herinterichten. Alternatieve bestrijdingsmethodes zijn bovendien een pak duurder. Manuele bestrijding vergt in elk geval de inzet van heel wat personeel en aangepaste machines zoals branders (die niet altijd even veilig zijn) en borstels. Sportterreinen, schoolterreinen (speelplaatsen) en begraafplaatsen, zijn klassieke probleemlocaties”, schrijft de burgemeester.

“Naast deze locaties vormen ook onze wegen, verharde weguitrusting (parkings en voetpaden in kasseien, klinkers,…) en wegranden een groot probleem. Het is onbegonnen werk het ongewenst groen te beheren met krabbers en handenarbeid. We plannen de aankoop van een borstelveegmachine, een investering van om en bij de 85.000 euro (exploitatiekost en personeelskost niet inbegrepen). Is dit een te verantwoorden keuze, volgens u? Worden dergelijke aankopen niet op een of andere manier gesubsidieerd om het beleid eenvoudiger op het terrein vertaald te kunnen zien?”, vraagt de burgervader aan de minister.

“Het groen laten staan op deze verharde oppervlakten is evenmin een juiste keuze. Op middellange termijn zal dit ogenschijnlijk onschuldig groen voor schade aan wegdek, wegrand en stoep zorgen. Een praktische vraag: worden klassieke middelen als stooizout (dat ook in de winter wordt gebruikt op dezelfde locaties, met een ander doel) en bijvoorbeeld bleekmiddel (in verdunde vorm) ook als verboden pesticiden beschouwd?”

“Een andere praktische vraag: wat is de verhouding tussen het aandeel “openbaar terrein” en “niet openbaar terrein” in Galmaarden? Met andere woorden: wat is de impact van deze maatregel? Als ik me niet vergis worden sommige pesticiden die bij ons in een kleine landelijke gemeente aan een openbaar bestuur worden verboden in de landbouw overigens net als “gewasbeschermend” beschouwd. Wat er ook van zij, ondanks onze inspanningen is het resultaat op het terrein “nul” wat betreft de perceptie bij ons bestuur en vooral bij de inwoners. Een uitspraak als zou bij besturen en burgers meer tolerantie moeten worden gewekt voor een natuurvriendelijker groenbeheer, gaat in deze niet meer op. Onze arbeiders worden vaak uitgelachen door onze inwoners omdat het harde werk op het terrein niet loont”, besluit de burgemeester.

Demonstratie

Hieronder volgt een demonstratie van enkele ecologische borstelmachines en een onkruidverdelgingssysteem met stoom. Volgens de verdeler werken ook kostenbesparend omdat ze meer werk verzetten.

Zie ook: http://www.persinfo.org/2016/03/30/moderne-straatvegers-en-onkruidbestrijders-voorgesteld-bij-van-sinay

http://www.persinfo.org/2014/10/09/dilbeek-maakt-kerkhoven-groener

http://www.persinfo.org/2016/08/02/asse-groent-ook-langestraat

http://www.persinfo.org/2016/08/03/ternat-maakt-kerkhoven-groener


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?