Persinfo Retro - Slotdag MOS-project

Lagere en secundaire scholen kunnen zich opgeven om een MOS-school te worden. dat wil zeggen dat de leerkrachten hun leerlingen zoveel mogelijk probeert te begeleiden om zorg te dragen voor onze planeet. Het Heilig-Hart & College in Halle is zo’n school en met Persinfo Retro blikken we terug op hun slotdag in 2018.

Het MOS-project, Milieuzorg Op School, wilt leerlingen bewust maken van milieuvriendelijke zaken om planeet aarde te verzorgen. In het Heilig-Hart & College zijn ze deze uitdaging tijdens het schooljaar 2017-2018 ook aangegaan. Doorheen het jaar organiseerden ze lessen en activiteiten.

Op 30 maart was het dan tijd voor de slotdag. Voor elke graad werden er activiteiten georganiseerd; een quiz, zakken maken uit t-shirten… Om de dag allemaal samen af te sluiten met een reuzepicknick.

Welke gebeurtenis willen jullie terugzien in de reeks Persinfo Retro? Stuur een mailtje naar info@persinfo.org ! Meer video: Persinfo TV


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?