Pepingse oppositie wil nieuw college van burgemeester en schepenen aanstellen

CD&V-sp.a en onafhankelijk schepen Peter Lacres starten de procedure tot aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen op. Ze leggen dat punt dinsdag voor op de gemeenteraad  nadat Vlaams minister van binnenlandse aangelegenheden de gemeente Pepingen voor de tweede keer onbestuurbaar verklaarde.

Omdat schepen Peter Lacres steeds opnieuw geen gehoor kreeg in het schepencollege en zich wel kan vinden in het beleid dat de CD&V-Sp.a fractie voorhoudt, heeft het VLD-NVA bestuur sinds de zomer 2015 geen meerderheid meer in de gemeenteraad.

Omwille van de aanhoudende onbestuurbaarheid van de gemeente Pepingen kunnen er op de gemeenteraadszittingen geen beslissingen meer genomen worden.  De patstelling blijft maar duren door het feit dat burgemeester Timmermans in de zomer de beslissing van minister Homans omtrent de onbestuurbaarheid van de gemeente heeft aangevochten bij de Raad van State.

Omdat het bestuur van Pepingen op zwaarwichtige punten bleef spaak lopen, liet de CD&V-sp.a fractie samen met onafhankelijk schepen Peter Lacres op 27 september 2016 de structurele onbestuurbaarheid van Pepingen door de gemeenteraad vaststellen. Na een bemiddelingspoging bevestigde de gouverneur van Vlaams-Brabant Lodewijk De Witte begin dit jaar de onbestuurbaarheid van Pepingen en op 13 januari 2017 bekrachtigde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Liesbeth Homans de onbestuurbaarheid. De CD&V-sp.a fractie en schepen Lacres zullen op de gemeenteraad van 24 januari 2017 daarom de procedure opstarten tot aanstelling van een nieuw college van burgemeester en schepenen zodat het bestuur van Pepingen eindelijk terug op de sporen kan gezet worden.

“Burgemeester Timmermans geeft in interviews aan dat hij nadien opnieuw naar de Raad van State zal stappen om deze beslissing aan te vechten. Omdat hij een democratisch gestemd gemeenteraadsbesluit dat gebaseerd is op een bekrachtiging van de onbestuurbaarheid door de minister aanvecht, zal de gemeente dit besluit moeten laten verdedigen door een advocaat.  Burgemeester Timmermans zal door naar de Raad van State te trekken de gemeente dus voor een tweede maal op aanzienlijke kosten jagen.  Bovendien blijft hij hierdoor het degelijk functioneren van de gemeente verder blokkeren.  Hij brengt o.a. het instappen in Intradura, een nieuw op te richten intercommunale voor afvalbeheer dat de ophaling en verwerking van afval zou overnemen van Haviland, in het gedrang. De burgemeester zou daarmee dus de continuïteit van de ophaling en verwerking van afval op het spel zetten”, zegt fractieleider André De Roubaix namens de verenigde opposite.

CD&V-sp.a en schepen Lacres roepen burgemeester Timmermans op het belang van de gemeente Pepingen en zijn bevolking voor ogen te houden en het gezond verstand ditmaal te laten zegevieren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?