Pepingse gezinnen en scholen zetten al bijna 3.750 kippen in

Voor het negende jaar op rij hield de gemeente Pepingen een kippenactie. Dit jaar zullen werden er in het AVEVE-tuincentrum ‘Van Schepdael 358 kippen afgehaald die een nieuwe thuis krijgen bij zo’n 106 gezinnen uit Pepingen. Op 9 jaar tijd werden er zo al 3.747 kippen afgehaald.

Het gemeentebestuur en de milieuadviesraad verlenen een subsidie bij de aankoop van de kippen. Met deze actie wil het gemeentebestuur van Pepingen de preventie van afval stimuleren.

Het houden van kippen door gezinnen, scholen en rusthuizen helpt om de afvalberg terug te dringen. Samen met het composteren biedt het houden van kippen de bevolking een alternatief om alle organisch afval uit de GFT-zak en uit de huishoudelijke afvalstroom te houden. Dit leidt er ook toe dat de gemeente op termijn minder GFT-afval zal moeten inzamelen en verwerken.

Na een financiële tegemoetkoming door de gemeente en de milieuraad kan elk Pepings gezin 3 bruine legkippen kopen aan de prijs van 5 €/kip. De kippen moeten minstens één jaar gehouden te worden.

Overzicht van de bedeelde kippen tijdens de voorgaande kippenacties

In 2009 werden 380 kippen verdeeld bij 123 gezinnen en 1 school

In 2010 werden 388 kippen verdeeld bij 136 gezinnen

In 2011 werden 436 kippen verdeeld bij 145 gezinnen

In 2012 werden 444 kippen verdeeld bij 149 gezinnen

In 2013 werden 544 kippen verdeeld bij 179 gezinnen

In 2014  werden 433 kippen verdeeld bij 147 gezinnen

In 2015  werden 429 kippen verdeeld bij 141 gezinnen

In 2016  werden 335 kippen verdeeld bij 111 gezinnen en 1 school

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?