Pepingse authentieke wegwijzers zijn er slecht aan toe

Pepingen heeft een aantal authentieke wegwijzers op zijn grondgebied staan. CD&V Pepingen vindt het wenselijk dat deze wegwijzers bewaard blijven en dringend hersteld worden. Deze wegwijzers vormen in ons landschap zeer belangrijke bakens en ze fungeren vaak als blikvanger op cultuur-toeristisch promotiemateriaal.

Daarom verzoekt CD&V tijdens de gemeenteraad van 23 juni 2020 om het dossier “herstelling authentieke wegwijzers” te activeren.

Klein historisch erfgoed

In 2011, tijdens de CD&V-bestuursperiode, bekwam de gemeente een erkenning om de authentieke wegwijzers te herstellen en waar nodig opnieuw te plaatsen. Door deze erkenning behoren de wegwijzers tot het klein historisch erfgoed van de gemeente en kan er een renovatiepremie bekomen worden bij de Provincie Vlaams-Brabant.

In 2012 werd door Monumentenwacht vzw een inspectieverslag opgesteld. Uit dit adviezenrapport en gedetailleerde onderhoudsplanning bleek duidelijk dat de authentieke wegwijzers in slecht staat zijn. Na vijf jaar stilstand besliste het CD&V-college in maart 2018 om een nieuwe inspectie te laten uitvoeren, wat tot op heden nog niet uitgevoerd is.

Nieuwe paal met wegwijzers aan kapel Terlinden

Op vier locaties moeten de palen en wegwijzers gerenoveerd en/of vervangen worden. Op het pleintje voor de nieuw verworven kapel Terlinden aan het kruispunt Terlindenstraat en Bosstraat te Heikruis stond vroeger ook een wegwijzer. CD&V stelt voor om op de oorspronkelijke plaats een nieuwe paal met bijhorende wegwijzers neer te zetten.

De CD&V-fractie verzoekt het gemeentebestuur om dit dossier met spoed te behandelen. Want we zijn het allemaal eens dat ons patrimonium bewaard moet blijven en de authentieke wegwijzers vormen een belangrijk onderdeel van ons erfgoed.

De vier locaties:

  • Kruispunt van Kattenholstraat, Trapstraat, Dreef en de Steenweg op Bellingen;
  • Kruispunt van de Kriekelaerestraat, Trapstraat en de Nieuwe Baan;
  • Kruispunt van de Nieuwe Baan, Veldstraat en Hondzochtstraat;
  • Kruispunt van de Grote Baan, Trapkensstraat en de Eikstraat.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?