Pepings schepencollege geeft uitleg over vooruitzichten

Pepings schepencollege geeft uitleg over vooruitzichten

PEPINGEN - Het Pepingse LVB-NVA-bestuur heeft een toelichting gegeven over haar strategische meerjarenplanning en budget.

“Zoals op de laatste gemeenteraadzitting stellen wij vast dat de negatieve financiële situatie zeer ernstig te beschouwen is”, zegt burgemeester Eddy Timmermans.

Dossier waterzuiveringstations,

Het college neemt het standpunt in dat waterzuiveringsstations op Pepings grondgebied enkel aanvaardbaar zijn indien zij ingeplant worden  op voldoende afstand van de woningen.

Dossier budget

“CD&V beweert dat wij een asfaltbudget hebben opgesteld. We gaan inderdaad onze wegen herstellen en onze fietspaden onderhouden. Dit lijkt ons gelet op de toestand , geen abnormale keuze. Wij gaan proberen recht te trekken wat door  CD&V gedurende 6 jaar verwaarloosd werd”, zegt Eddy Timmermans.

Dossiers windturbines,

Het college is voor groene energie maar wenst geen grootschalige windturbines op Pepingen omdat het generen van windenergie in de nabijheid van huizen hinder geeft. Het opwekken van windenergie kan beter gebeuren langs snelwegen en in de nabijheid van industrieparken. “In tegenstelling tot de meeste andere gebieden in Vlaams Brabant is het Pepingse landschap nog vrij intact en dat willen we zo houden”, stelt Timermans.

Dossier sporthal

“Het vorige CD&V Spa – bestuur had een kostprijs van 1.600.000 euro geraamd,  wat absoluut niet realistisch blijkt.  Wij willen met reële cijfers werken en er zal 2.500.000 euro nodig zijn”, zegt Timmermans. De architect meldde het college en de sportraad dat de plannen van het vorige bestuur niet kunnen gerealiseerd worden gezien de te kleine oppervlakte van de grond. Het LVB NVA bestuur wenst niet af te stappen van de voorgestelde grootte en indeling en heeft daarom binnen hetzelfde RUP een nieuwe plaats gevonden die wel realistisch.

Een ander voordeel hiervan is dat het RUP hiervoor niet herzien moet worden. Het college van burgemeester en schepenen zal op korte termijn samen met het bestuur van FC Pepingen een projectvergadering met stedenbouw Leuven organiseren en een realistische projectstudie opmaken.

Dossier personeel

Iedereen zal  op  een efficiëntere  manier met de schaarsere middelen  moeten omgaan en het personeel zal hierbij een belangrijke rol spelen.  “Wij blijven  dus achter onze keuze staan om geen personeel te ontslaan. De voorziene bijkomende functies worden  evenwel niet ingevuld, wat CD&V ook moge beweren. Alle dienstverlening blijft gewaarborgd”, weerlegt Timmermans.

Milieu- , cultuur - , sport - en jeugddienst  blijven bestaan en zullen de verenigingen verder blijven ondersteunen.  “Wij willen hier ook opmerken dat geen enkele  vereniging  één euro rechtstreekse toelage minder zal ontvangen van de gemeente.  Wie het tegendeel beweert, vragen wij om dit zwart op wit te bewijzen. Wij blijven onze verenigingen  dus een warm hart toedragen, wat CD&V ook hier moge beweren. Wij willen hier  iedereen   bij betrekken : ook de mensen die het moeilijk hebben. Onze verhoogde toelage aan het OCMW is hiervan het bewijs”, zegt de  burgemeester.

Beleid

Ondanks alle pogingen vanwege de oppositiepartij om een perceptie te creëren dat er geen verantwoord beleid zou zijn, kunnen we stellen dat deze huidige ploeg wel degelijk zijn nek durft uit te steken en haar verantwoordelijkheid durft en wenst op te nemen. Na één jaar hard werken, en natuurlijk heeft iedereen een inwerkingsperiode nodig, ben ik dan ook fier burgemeester te kunnen zijn van deze prachtige groep mensen en onze prachtige gemeente”, besluit burgemeester Eddy Timmermans.

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?