Pepingen verhoogt landbouwpremies na voorstel van gezamenlijke oppositie

Na een eerste agendering in januari 2022 door de oppositiefracties CD&V, DVP en N-VA en advies van de landbouwraad keurt de gemeenteraad van 22 maart 2022 definitief een verhoging goed van de landbouwpremies voor groenbemesting, voor grondonderzoek en voor ontleding van drijfmeststalen.

Deze premies bestaan reeds sinds 1999 en worden jaarlijks door een twintigtal landbouwers uit de gemeente gebruikt. Doelstelling van deze premies is de impact van de landbouw op het milieu te beperken en zo goed mogelijk in overeenstemming te brengen met een optimale bedrijfsvoering door onze landbouwers. Deze premies zijn ook een aansporing voor onze landbouwers om mee de doelstellingen van de Vlaamse Regering te realiseren.

Verhoging

De premies voor grondontleding worden verhoogd van 19,83 euro tot 25 euro per analyse. De premies voor groenbemesting worden verhoogd van 12,39 euro tot 20 euro per hectare. Alle premies zullen in de toekomst ook jaarlijks geïndexeerd worden.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?