Pepingen verbetert verkeerssignalisatie en plant fietspaden

Op de gemeenteraad van 26 november 2019 werden enkele ontwikkelingen rond mobiliteit in Pepingen goedgekeurd. Zo wordt de signalisatie in de Kriekelaerestraat in Bellingen aangepast om conform te zijn met de huidige wetgeving, aan de inrichting van de wegenis verandert er verder niets. Ook in Bogaarden wordt een reeds bestaande situatie verduidelijkt met nieuwe wegmarkeringen en signalisatie. De belangrijkste nieuwigheid hier is een oversteekplaats voor voetgangers op de Terkammenstraat ter hoogte van de Huttestraat.

Op de Steenweg op Bellingen/Trapstraat wordt dan weer nagedacht over nieuwe maatregelen die de veiligheid van de buurtbewoners en automobilisten moeten verhogen. Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB – Lijst van de Burger), “Eerder gaven we al aan dat we na de oplevering van de werken op de Steenweg verkeersremmende maatregelen zouden aanbrengen. Het was een bewuste keuze van het bestuur om deze niet in de grond in te werken. We kiezen voor een participatieve aanpak waarin we de buurtbewoners zo veel mogelijk inspraak willen geven in de mogelijke maatregelen. We namen daarom reeds contact op met de omwonenden en een expert, zodat we dit project zo snel mogelijk kunnen afwerken.”

Fietspaden

Tot slot keurde de gemeenteraad ook een nieuw project goed voor de aanleg van nieuwe fietspaden. Schepen van Mobiliteit Saskia Beeckmans (LVB – Lijst van de Burger), “Met deze maatregel volgen we onze verkiezingsbelofte op om van Pepingen een fietsvriendelijke en –veilige gemeente te maken. De bedoeling van dit project is om plannen op te stellen voor de Molenstraat in Bogaarden, de Molenhofstraat in Heikruis, de Eikstraat in Beert, en de Hondzochtstraat in Bellingen. We beseffen dat dit project nog wat voeten in de aarde zal hebben, maar we hopen met deze studie een duidelijk beeld te krijgen van de veilig Pepingen van de toekomst.”


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?