Pensen van Halse slagerij Pieters erkend als streekproduct

HALLE - De witte-, zwarte en bloed pensen van slagerij Pieters aan de Beestenmarkt in Halle zijn officieel erkend als streekproduct. De erkenning gebeurde zowel door 'Streekproducten Vlaams-Brabant' als door VLAM, dat is het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing

Vijf voorwaarden

Belangrijke voorwaarde om de erkenning van streekproduct te krijgen, is dat het product minumum 25 jaar moet bestaan, maar dat was voor de pensen van slagerij Pieters al helemaal geen probleem. "Als ik jullie vertel dat mijn mama vandaag de dag nog steeds meehelpt dan zitten wij intussen reeds ruim over de 60 jaar slagerij Pieters", aldus Luk Pieters. "Mijn ouders namen in 1953 een bestaande slagerij over op de Beestenmarkt in Halle. Op de Beestenmarkt vond er wekelijks op donderdag en zaterdag een 'beesten'– markt plaats. Diverse hokken met varkens, biggetjes, konijnen, kippen en duiven lokten, uit de omliggende gemeenten, massa’s volk naar de stad. De ligging van de slagerij op de Beestenmarkt was dus ideaal. Thans heeft de “beesten-markt” plaats moeten ruimen voor de “voddekes–markt”. In 1980 hebben wij de zaak overgenomen van mijn ouders alsook de bereidingswijze van de charcuterie. Onze witte en zwarte pensen en bloedpensen worden nu nog steeds bereid op dezelfde wijze als destijds bij mijn ouders."

De witte en zwarte pensen worden het hele jaar door gemaakt. "De bloedpensen worden enkel bereid van september tot de maand mei omdat het bloed in de warmere maanden vlugger donkerder wordt van kleur en begint te klonteren", zegt Luk. "Ik vertel dit zomaar niet, want hierdoor geef ik aan dat een tweede en derde voorwaarde voor een erkenning als streekproduct is voldaan, namelijk bereid op dezelfde ambachtelijke wijze als vroeger en bereid in dezelfde streek. Een vierde voorwaarde is dat deze producten door de lokale bevolking worden aanvaard als een traditioneel streekeigen product. Tijdens “ Kermis t’ Halle “, de braderie, carnaval, de bedevaartsmaand mei maar ook op zaterdagen staan diverse kraampjes met gebakken pensen in de straten. Denken we ook maar eens aan de vele echte pensenkermissen die hier in de streek plaatsvonden."

Tenslotte, en dat is de vijfde voorwaarde, worden streekproducten bereid met grondstoffen uit de streek, en dat is hier ook het geval. "Ik verwees zopas naar de wekelijkse varkensmarkt hier op de Beestenmarkt. Het hoeft je niet te verbazen dat mijn ouders destijds zeer nauwe contacten onderhielden met de boeren uit de streek en ze kochten er wekelijks hun dieren. Deze werden dan naar het slachthuis van Halle gebracht. Halle kende indertijd zeer veel beenhouwers die hun dieren, ofwel op de markt in Halle kochten, ofwel in het nabijgelegen Anderlecht. Door de vele beenhouwers was een slachthuis in Halle geen overbodige luxe. Het sloot echter eind 1972 definitief de poorten, zodat wij nu meestal naar Anderlecht moeten uitwijken."

Erkenning zowel door VLAM als door Streekproducten Vlaams-Brabant

"Tenslotte wil ik vermelden dat de erkenning zowel verkregen werd door de VLAM (Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing ) als door Streekproduct Vlaams Brabant", zegt een fiere Luk Pieters. "Streekproduct.be werd door de VLAM in het leven geroepen om traditionele streekproducten herkenbaar te maken en te erkennen. De consument kan de traditionele streekproducten makkelijk herkennen en zich ook goed informeren. De producent wordt beloond met een erkenning en kan zo zijn traditioneel product extra in de kijker zetten. Al deze producten voldoen aan de vijf criteria van de definitie voor traditioneel streekproduct. De voorzitster, Mevrouw Jo Van Caenegem, was voor mij ook een stimulerende kracht om deze erkenning te behalen. Vele jaren geleden kwam Mevrouw Van Caenegem, met haar mama hier naar de winkel en leerde alzo dit streekproduct kennen. Het is ook via de VLAM, dat televisiekok Jeroen Meus, onze pensen leerde kennen en ze mee wil promoten. Streekproducten Vlaams-Brabant heeft een gelijklopende opdracht maar ziet de erkenning en labelgeving duidelijker in de streekgebonden eigenschap. Iedereen kent intussen het 'Straffe Streek' label.

(Foto : Slagerij Pieters is een echte familiezaak. In de slagerij werken naast Luk Pieters ook zijn vrouw Marleen en zijjn moeder. Daarnaast werken er ook twee van de drie kinderen. Lars zorgt mee voor de bereidingen terwijl Bram mee instaat voor de verkoop. De zaak doet ook beroep op stagiaires.)


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?