Pastorie Schepdaal wordt kinderdagverblijf voor 33 kinderen

Dankzij een overeenkomst tussen de vzw Landelijke Kinderopvang, de kerkraad en het OCMW, zal de pastorie in Schepdaal verbouwd worden tot een kinderdagverblijf met gesubsidieerde inkomensgerelateerde plaatsen. Alle betrokken partijen zijn verheugd dat ze dit project kunnen realiseren.

Er is in Dilbeek een grote nood aan (inkomens-gerelateerde) kinderopvangplaatsen. Dilbeek beschikt slechts over 28,62 plaatsen voor 100 kinderen van 0-3 jaar tegenover gemiddeld 43,44 kinderopvangplaatsen in het Vlaams Gewest. In absolute cijfers gaat het over 336 plaatsen, waarvan 209 inkomens-gerelateerd (gesubsidieerd). "Specifiek in de regio Schepdaal is er vandaag geen gesubsidieerde kinderopvang. De gemeente Dilbeek is dus vragende partij om extra plaatsen te creëren.", zegt schepen Jef Vanderoost.

Landelijke Kinderopvang vzw heeft van Kind en Gezin een subsidiebelofte gekregen voor het realiseren van 36 inkomens-gerelateerde kinderopvangplaatsen in Dilbeek. "Na een lange zoektocht naar een geschikte en betaalbare locatie, werd met hulp van de gemeente een overeenkomst gevonden met de kerkraad van Schepdaal.", zegt Mia Houthuys, directeur van de vzw.  In de pastorij is ruimte voor 33 plaatsen.

Na de goedkeuring van het parochiekerken-en pastorieplan kan de pastorie in Schepdaal gedesaffecteerd worden, waardoor ze een nieuwe bestemming kan krijgen. "De kerkraad zocht een geschikte partner, maar ook voldoende inkomsten om haar sociale doelstellingen voor de Schepdaalse verenigingen en bevolking te kunnen realiseren. Dankzij de bemiddeling van de gemeente, kon een win-win overeenkomst voor alle partijen worden gevonden.", zegt Geert Straetmans, voorzitter van de kerkraad.

Concreet zal er een erfpachtovereenkomst worden afgesloten waarbij de vzw Landelijke Kinderopvang en het Dilbeekse OCMW elk de helft van de pacht zullen betalen. Vervolgens zal de pastorie verbouwd worden door Landelijke Kinderopvang om ze geschikt te maken als kinderdagverblijf. Voor de verenigingen die vandaag gebruik maken van de pastorie voorziet de kerkraad ruimte in de vernieuwde lokalen in het Gildenhuis.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?