Pastoor Meskens met open armen ontvangen in Bever

Als 39ste pastoor van Bever werd Pastoor Meskens ontvangen in Bever tijdens de Eucharistieviering. Het wordt een zware taak om de verantwoordelijkheid op te nemen voor 10 parochies.

Welkom

Paul Maesfrancx nam op het einde van de viering het woord om Pastoor Meskens van harte welkom te heten. Hij is er zeker van overtuigd dat hij de zware taak die hem te wachten staat goed zal vervullen. De steun die de kerkraad nu reeds mag ontvangen van de pastoor maakt dit duidelijk. Vervolgens werd de sleutel van de kerk overhandigd aan Pastoor Meskens en werd hij in de bloemetjes gezet.

Pastorale zone

Vorige week werd samengezeten met een vertegenwoordiger van het vicariaat Vlaams-Brabant om te bekijken en te bespreken hoe het parochiale landschap te hertekenen.

Eucharistievieringen

- 4 (voorlopig zelfs 5) vieringskerken werden gekozen op basis van ligging-afstand:

Vollezele - Tollembeek/Herne – Herfelingen – Bever – (St-Pieters-Kapelle)

- zo heeft elke gemeente minstens 1 kerk voor de weekendvieringen

- deze keuze werd mee bepaald door: kwaliteit garanderen – haalbaarheid – op weg naar zondagsgemeenschappen

- Uurregeling weekendmissen:

Bever:                                   za. 17.30 u.

Herne/Tollembeek:         za. 18.45 u. (tweewekelijks)

Vollezele:                            zo. 9.15 u.

Herfelingen:                       zo. 10.45 u.

St-Pieters-Kapelle:           zo: 9.00 u.

- daarnaast zullen alle kerken gebruikt worden voor doopsels, huwelijken, uitvaarten, en eigen vormen van gebed blijven er mogelijk (er worden dus geen kerken gesloten/gedesaffecteerd).

- misdienaars, lectoren, organisten, … zijn welkom in de vieringskerken: er zullen hiervoor nieuwe beurtrollen opgesteld worden.

- misschien kan een soort taxi-dienst opgezet worden voor mensen uit andere parochies die zich niet kunnen verplaatsen ?

Dit zijn enkele punten die besproken werden op een infovergadering voor alle betrokken parochies. Ook in Galmaarden en Tollembeek werd Pastoor Meskens ontvangen.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?