Participatie loont : plannen herinrichting Markt aangepast

Het participatietraject dat het Lenniks bestuur organiseerde in het kader van de herinrichting van de Markt was een succes. Meer dan 40 personen hebben tijdens de info-pop-ups midden december hun ideeën en suggesties uitgewisseld met het bestuur.

Lees eerst : Ga dat zien : Lennikse Markt wordt groener

Door de info-pop-ups worden ideeën zoals het voorzien van een doorgang langs het paard en het nemen van bijkomende maatregelen voor het bevorderen van de netheid van de markt opgenomen in het dossier.

Maar er is meer. Daar waar het oorspronkelijk plan erin bestond een kopij van het bestaande bushokje aan de overzijde van de markt te plaatsen, worden er nu  twee nieuwe bushokjes voorzien met een netto wachtruimte, die bijna dubbel zo groot is. Hierdoor zullen meer personen gelijktijdig toegang krijgen tot het schuilhokje en zullen zij beter beschermd worden tegen regen. Een heikel punt dat door verschillende pendelaars en schooldirecties tijdens de info-pop-ups werd aangekaart.

Verder wordt met De Watergroep bekeken of het bestuur kan ingaan op de vraag om een drinkwaterfontein te voorzien in de buurt van de nieuwe rustbanken.

Dit project, dat kadert in een breder plan om ‘de beleving’ op de  markt te verhogen, is de eerste stap naar een groenere en aangenamere markt.

De visie van het Lennikse bestuur is om in een volgende fase de voetganger-as (gewestweg – markt – kerk)  op de markt beter af te bakenen en om de vraag naar een bijkomende ‘groene rustplaats’ op de markt verder uit te werken.

Opmerkelijk is dat er aanvankelijk geen informatiemomenten gepland stonden. Die kwamen er uiteindelijk op vraag van de nieuwe coalitiepartner Groen.

Archief

Lennik vervangt fonteintjes door groen


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?