Parlementaire vraag over Kruispunt Ninoofsesteenweg/Kleemstraat Lennik

LENNIK / ROOSDAAL - Vlaams Volksvertegenwoordiger voor de kieskring Vlaams-Brabant Peter Reekmans (LDD) uit Glabbeek heeft Vlaams minister van Mobiliteit Crevits geïnterpelleerd over de problematiek omtrent het kruispunt van de Ninoofsesteenweg en de Kleemstraat  op de grens tussen Lennik en Strijtem.

“Naar verluidt kwamen er op de politierechtbank van Halle de voorbije periode meerdere zaken voor met betrekking tot chauffeurs die door het rood licht reden toen ze in Lennik van de Ninoofsesteenweg de Kleemstraat indraaiden. Politierechters zouden van oordeel zijn dat de overtreders gezien de situatie ter plekke geen kwade bedoelingen hadden en zouden daarom frequent opvallend mild bestraffen of zelfs opschorting verlenen en die houding ten gronde ook bij toekomstige overtredingen aannemen”, zegt Reekmans.

Reekmans vroeg of de minister op de hoogte is van de inschatting met betrekking tot roodrijden op die locatie door de politierechters van Halle. “Werden de diensten van de minister in verband met die situatie al gecontacteerd door het lokale gemeentebestuur, politiediensten, openbaar ministerie of anderen? Overweegt de minister enig initiatief?”, aldus Reekmans.

Minister Crevits antwoordde: “Via de berichtgeving in de media is het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) inderdaad op de hoogte van het standpunt of de houding van de politierechtbank van Halle tegenover het rood rijden op het kruispunt van de N8 Ninoofsesteenweg met de Kleemstraat. AWV is tot nu toe hierover nog niet gecontacteerd door andere actoren, zoals de gemeente, lokale politie, openbaar ministerie of anderen”.

De minister vervolgt: “Volgens AWV voldoen de verkeerslichten aan de plaatsingsvoorwaarden volgens de wegcode. Daarom worden de vonnissen van de politierechtbank grondig bestudeerd om exact te achterhalen wat volgens de politierechter verwarrend, onduidelijk of misleidend voor de weggebruikers die een overtreding begaan, zou zijn. Indien opportuun zal het agentschap de nodige aanpassingen uitvoeren ter verduidelijking van de situatie”.

Lees ook: http://www.persinfo.org/2013/03/18/verwarring-signalisatie-kruispunt-ninoofsesteenweg-en-kleemstraat-zorgt-voor

Lees ook: http://www.persinfo.org/2013/03/20/kruispunt-kleemstraat-en-ninoofsesteenweg-niet-verwarrend-volgens-agentschap-wegen-en


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?