Parkeerbeleid: blauwe zone vanaf 1 februari 2021

De gemeente Drogenbos is volop bezig met het uitrollen van een nieuw parkeerbeleid. Met dit nieuwe beleid wil de gemeente haar inwoners onder andere maximale parkeerkansen geven in de buurt van hun eigen woning. Daarom wordt vanaf 1 februari 2021, de blauwe zone over het hele grondgebied ingevoerd. Het parkeerbedrijf Optimal Parking Control (OPC) werd door de gemeente aangesteld om de blauwe zone reglementering te handhaven.

Waarom een blauwe zone?

Het invoeren van de nieuwe blauwe zone met bewonerskaarten moet Drogenbossenaars meer parkeergelegenheid bezorgen. "In principe kunnen de inwoners van onze gemeente hun wagens kwijt op 1.900 parkeerplaatsen. Helaas worden deze vaak ingenomen door inwoners of werknemers van buurtgemeenten Ruisbroek, Vorst en Ukkel waar er reeds een parkeerbeleid is", verduidelijkt de gemeente de beslissing.

Principes

  • De volledige gemeente wordt een blauwe zone behalve voor de parking aan het Frankveld en voor de straten Broekweg en Dorent.
  • De blauwe zone wordt niet per straat aangeduid, maar met een zonebord bij het begin van de zone.
  • Van toepassing van maandag tot en met zaterdag van 8.00 tot 19.00 uur. Op zon- en wettelijke feestdagen is er geen retributie verschuldigd.
  • De parkeerduur met blauwe schijf is beperkt tot twee uur. Uitzondering parking Sporthall: drie uur.
  • Bewonerskaarten worden enkel afgeleverd aan personen gedomicilieerd in Drogenbos. Ze worden aangekocht voor één jaar, vanaf uitreikdatum.
  • Woont u niet in de gemeente, maar komt u regelmatig op bezoek, dan bent u wellicht gebaat met een parkeerkaart voor bezoekers.
  • Bedrijven en lokale handelaars kunnen maximum 2 parkeerkaarten verkrijgen.

Het parkeerbeleid wordt na zes maanden geëvalueerd. Meer informatie waaronder tarieven via deze link


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?