'Papierberg voor de provincieraden zal drastisch slinken'

VLAAMS-BRABANT - De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde het reglement voor de terugbetaling van informaticakosten voor de provincieraadsleden goed. Voorwaarde van terugbetaling is dat de raadsleden alle documenten digitaal toegestuurd krijgen. Bedoeling is om de ‘papierberg’ voor de provincieraden drastisch te doen slinken.

‘Tot nu toe kregen de 72 provincieraadsleden hun documenten, de toelichtingsnota’s en bijlagen voor de raadszittingen en de oproepingsbrief voor de vergaderingen van de commissies en het bureau, op papier toegestuurd. Met zo’n 2.000 A4-bladen per jaar per raadslid is dat een heuse papierberg’, zegt Luc Robijns, gedeputeerde voor duurzaamheid en informatica. ‘Dankzij het nieuwe reglement, waarbij deze documenten voortaan digitaal verzonden worden, slinkt deze ‘papierberg’ drastisch’. '

Het nieuwe reglement bepaalt dat provincieraadsleden een terugbetaling krijgen tot 1.800 euro voor de aankoop van informatica-apparatuur en -toepassingen. Het gaat dan concreet om een computer met hard- en software, een tablet en een smartphone.

‘Voorwaarde is wel dat de raadsleden akkoord gaan met de elektronische toezending van alle raadsdocumenten. Naast duurzaamheid zorgt dit ook voor een efficiënter bestuur: de portkosten voor de verzending vallen immers weg en de raadsleden ontvangen sneller hun documenten’, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor het algemeen secretariaat.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?