Pajottenland+ rondt programmaperiode af met laatste projectoproep

Organisaties en openbare besturen uit de Pajotse gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik, Pepingen en Roosdaal krijgen nog tot 31 maart 2022 de kans om via een laatste oproep binnen de programmaperiode PDPO III een project in te dienen. Er is in totaal ongeveer 250 000 euro aan subsidies beschikbaar.

Wat projecten binnen de thema’s ‘leefbare dorpen’, ‘promotie en profilering streekidentiteit’ en ‘duurzame energie en klimaatadaptatie’ betreft, dienen geïnteresseerden zich te melden bij het secretariaat van Pajottenland+. Minister van Plattelandsbeleid Zuhal Demir vraagt om bij deze projecten ook extra rekening te houden met de volgende drie specifieke aspecten: ‘eenzaamheid op het platteland’, ‘lokale landbouw & korte keten’ en ‘biodiversiteit’.

“Je meldt je idee aan door het kort en duidelijk neer te schrijven”, aldus Robrecht Geeroms, coördinator van Pajottenland+. “Ik help de indieners graag om hun idee af te toetsen binnen onze lokale ontwikkelingsstrategie, zodat er een mooi project kan geschreven worden. In september krijgen de promotoren het bericht of hun project al dan niet geselecteerd werd. Ten vroegste op 1 oktober zou het dan kunnen opstarten, met een duurtijd van maximaal 2 jaar.”

Sinds Pajottenland+ in 2003 het levenslicht zag als LEADER-gebied werden er al heel wat projecten gerealiseerd. Er wordt hierbij samengewerkt met tal van middenveldorganisaties die zich trachten in te zetten voor de ontwikkeling van het platteland.

Meer info over indiening en realisaties vind je via de website van Pajottenland+: www.pajottenland.be/plus.

 

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?