Pajotse sportdiensten kiezen voor intergemeentelijke samenwerking

PAJOTTENLAND - In totaal 10 sportdiensten uit het Pajottenland dienen gezamenlijk een aanvraag in naar de provincie Vlaams Brabant om een provinciale regio coördinator ter beschikking te stellen voor hun sport regiowerking. Burgemeester Pierre Deneyer (Galmaarden) tekende als eerste de gezamenlijke aanvraag die aan de deputé voor sport in Vlaams Brabant, Karin Jiroflée, wordt overhandigd. “Vanaf dit jaar dienen de gemeenten zelf een aanvraag te doen naar de provincie om ondersteuning te krijgen voor hun bovenlokale sportactiviteiten. Gelet op de kleine gemeenten dat we in het Pajottenland hebben is een samenwerking tussen de 10 gemeenten zeker nodig. Op deze manier kunnen we een divers sport en vormingsaanbod creëren naar diverse doelgroepen”, zegt voorzitter van de sportregio Kris Bruylandt. “We zijn de provincie Vlaams Brabant dankbaar dat men deze regiowerking waardevol blijft vinden en ons ook blijft ondersteunen. De regiocoördinator krijgt de taak om bovenlokale coördinatietaken, de ontmoetingen en de intergemeentelijke samenwerking verder kan uitbouwen”, aldus Bruylandt.

Nieuws melden Adverteren op Persinfo?