Pajotse preventiedienst: sensibiliseren en acties op maat

PAJOTTENLAND – De preventiedienst stelt de doelstellingen voor, waar de komende jaren zal op ingezet worden. Naast het sensibiliseren van de bevolking, staan ook het gericht werken naar diverse sectoren (jeugd, onderwijs, OCMW’s, bijzondere jeugdzorg) en het aanbieden van vroeginterventie (adviesgesprekken met het oog op doorverwijzing) in de kijker van het actieplan van intergemeentelijk preventiemedewerkster, Bianca Vanreepinghen. Preventie moet een continuïteit zijn en is een werk van lange adem.

Preventief

De preventiedienst zal in 2014 de focus leggen op verantwoord medicatiegebruik, alcohol -en drugbeleid in de jeugdhuizen, verdere uitbouw van het preventief fuifbeleid, coördinatie van het MEGA project voor de lagere scholen en verdere bekendmaking van de gratis dienstverlening rond vroeginterventie. Gebruikers en/of hun omgeving kunnen bij de preventiemedewerkster terecht voor adviesgesprekken rond alcohol – of drugverslaving. Naast het bieden van informatie biedt deze dienst ook een gerichte doorverwijzing naar de alcohol – en drughulpverlening.

Gemeenten

Daarnaast is het belangrijk om lokaal overleg te blijven stimuleren zodat bepaalde noden in de gemeenten kunnen opgepikt worden en hier acties kunnen rond uitgewerkt worden. Bianca Vanreepinghen heeft in dit kader regelmatig overleg met de jeugdregio Pajottenland, werkgroep Huisartsenkring Pajottenland, Platform Opvoedingsondersteuning Pajottenland en tal van andere actoren.

De preventiewerkster tekent, samen met de leden van het beheerscomité drugs en alcohol Pajottenland, de krijtlijnen van dit preventieve intergemeentelijk beleid uit. Zij ondersteunen de intergemeentelijke preventieacties en sturen bij waar nodig. Sinds de verkiezingen van oktober zijn de volgende leden aangeduid: burgemeester Herne en voorzitter beheerscomité Kris Poelaert, Kristof Cattie gemeenteraadslid Bever, Claudine Carels schepen van jeugd en onderwijs Galmaarden, Gerda Billens gemeenteraadslid Gooik, burgemeester Lennik en ondervoorzitter beheerscomité Irina De Knop, burgemeester en schepen van jeugd Pepingen Eddy Timmermans, Korpschef Marc Hellinckx lokale Politiezone Pajottenland, Carla Cobbaut lokale Politiezone Pajottenland en Kristien Reygaerts (secretaris beheerscomité) lokale Politiezone Pajottenland.

Preventie ter voorkoming van ontsporing en het correct informeren van de bevolking aangaande de huidige wetgeving blijft belangrijk.

Info of advies? preventie@pajottenland.be , 054/ 31 35 43 of neem een kijkje op de facebookpagina van de preventiedienst.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?