Pajotse preventiedienst kijkt uit naar zomerevenementen

PAJOTTENLAND – De  Intergemeentelijke preventiedienst Pajottenland bereidt zich voor op de komende zomerevenementen en gaat fuiforganisatoren en bezoekers sensibiliseren

Met de aankoop van fuifbanners rond de alcoholwetgeving, gekleurde polsbandjes, infopakketten “begin niet te vroeg”, affiches algemeen rookverbod, wil preventiewerkster Bianca Vanreepinghen organisatoren van evenementen en fuiven sensibiliseren rond overmatig alcoholgebruik en naleving van het algemeen rookverbod. Het preventiemateriaal is gratis te verkrijgen via de fuifbox van de gemeenten of via de intergemeentelijke preventiedienst.

Vernieuwd fuivenreglement

“Daarnaast is het belangrijk om alle organisatoren uit de 6 gemeenten van het Pajottenland op de hoogte te stellen van het vernieuwde fuifreglement Politiezone Pajottenland”, zegt Bianca. Daarvoor is er een infoavond op vrijdag 31 mei van 19u tot 20.30 uur in de cultuurschuur van De Cam in Gooik. Deelname is gratis. Inschrijven is wenselijk via de jeugddiensten. “Dit vernieuwde fuifreglement is ontstaan uit een intensieve samenwerking tussen gemeentebesturen, lokale politie, preventiedienst en jeugdregio Pajottenland. Naast het sluitingsuur, werden ook enkele nieuwe problematieken verwerkt in het fuifreglement. De nieuwe wetgeving rond geluidsnormen moest ook toegevoegdworden aan dit reglement. Ook de weg van de fuifaanvraag , naleving alcohol – en rookwetgeving en preventietips, SABAM, fuifcoaches en fuifstewards/security worden die avond uitvoerig toegelicht”, weet Bianca.

De preventiemedewerkster is ook een vaste waarde bij de organisatie van coördinatie – en evaluatievergaderingen die de lokale politie Pajottenland organiseert voor grote of risicovolle fuiven en evenementen. “Die hebben als doel overleg te organiseren tussen de bestuurlijke overheid, lokale politie en organisatoren in het kader van veiligheid en preventie tijdens hun evenement. De politie wil hiermee een goede verstandhouding bewerkstelligen bij de fuiforganisatoren om zo mogelijke overlast te voorkomen”, verduidelijkt Bianca.

Vanuit FOD Volksgezondheid zijn er controles mogelijk op het schenken, aanbieden of verkopen van alcohol aan minderjarigen. Ook de controle op het algemeen rookverbod behoort tot hun bevoegdheid.

MEGA LAND

De preventiemedewerkster lanceert ook enkele initiatieven naar de Pajotse jeugd, met name de terugkomdag “MEGA LAND” rond het MEGA project (Mijn Eigen Goede Antwoord) op zondag 26 mei 2013 van 14u tot 17u in het Baljuwhuis Galmaarden. Dit preventieproject loopt in het zesde leerjaar van de lagere scholen en kent via de terugkomdag een verderzetting via een gratis alcoholvrije fuif , infobeurs en randanimatie voor 12 tot 16 jarigen uit het Pajottenland. De jeugd kan hier kennis maken met alcoholvrij alternatieven en met talrijke partners (jeugddiensten, JAC, politie, preventie, …). Daarnaast is er voor de lagere scholen een alcoholvrije fuif en toneelstuk gepland op 16 mei 2013 in zaal De Kring te Pepingen. Jaarlijks worden hier 450 kinderen verwelkomd.

Voorts verleent Bianca Vanreepinghen haar medewerking aan de gezondheidshappening Sint-Godelieve-Instituut Lennik, opvoedingsbrunch Pajottenland te Lennik, infoavond drugpreventie (Drugstories) opvoedingscarrousel Pajottenland die doorgaat in Herfelingen en tal van andere preventie initiatieven.

Nieuw is ook dat aanvraagformulieren voor fuiven, reglement geluidsbegrenzer PZ Pajottenland te downloaden zijn via de website van de lokale politie Pajottenland. Onder het luik preventiedienst vind je ook de aankondigingen van de preventiedienst terug.

De preventiedienst is te bereiken via preventie@pajottenland.be, 054/31 35 43 of via de facebookpagina. 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?