Pajotse preventiedienst gaat werken rond alcoholgebruik in sportkantines

Pajotse preventiedienst gaat werken rond alcoholgebruik in sportkantines

REGIO - De intergemeentelijke preventiedienst Pajotenland heeft heel wat activiteiten gepland voor het najaar 2015. Nieuw is onder meer sensibilisering rond overdreven alcoholgebruik in sportkantines.

De intergemeentelijke preventiedienst gaat in samenspraak met de sportregio Pajottenland een actie organiseren naar de sport sector. “Uit een bevraging van de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen blijkt dat er overmatig alcohol wordt genuttigd in de sportkantines en dat mensen met een voorbeeldfunctie (trainers, spelers, ouders) niet steeds het goede voorbeeld geven aan onze jeugd op vlak van het gebruik van alcohol. Daarom is een gerichte sensibilisatie actie op zijn plaats”, zegt zegt Bianca Vanreepinghen van de preventiedienst.

Deze actie wordt georganiseerd in samenwerking met de preventiedienst van de regio Noord-Pajottenland (Ternat, Roosdaal) omdat zij naast de 6 gemeenten van de zone Pajottenland ook deel uitmaken van de sportregio Pajottenland. “Een bevraging van de sportfunctionarissen wees alvast uit dat er zeker interesse is om een actie op poten te zetten”, zegt Bianca.

Najaar 2015

De preventieacties in het Pajottenland voor het najaar van 2015 zijn bekend en het worden zowel intergemeentelijke als lokale acties in de 6 gemeenten van de politiezone, die zich richten naar diverse sectoren. De acties kwamen tot stand in samenwerking met het beheerscomité drugs en alcohol Pajottenland, met als voorzitter burgemeester Kris Poelaert. Daarnaast werden verschillende sectoren ook bevraagd naar hun noden op het vlak van preventie. Er is ook specifieke aandacht voor de dag van de geestelijke gezondheidszorg.

Geestelijke gezondheidszorg

Zo zal er in de secundaire scholen van de gemeente Lennik, GO!SIGO en SGI een gerichte actie plaatsvinden in samenwerking met de school en LOGO Zenneland rond geestelijke gezondheidszorg bij jongeren. Er zal een hulpverleningscarrousel uitgebouwd worden, waar tal van organisaties zoals de zelfmoordlijn, het JAC, de lokale politie, de holebifoon, het CLB van de school, … zich komen voorstellen. Het doel van deze actie is om de eerstelijns hulpverlening dichter bij de jongeren te brengen en de drempel te verlagen om hulp te vragen bij eventuele problemen.

Voorts zal er in de gemeente Lennik een gerichte eindejaarsactie , met het oog op sensibilisatie, plaats vinden tijdens de eindejaarsfuif van KLJ SML, met tevens de focus op 20 jaar BOB campagne (BIVV).

Huisartsen

In navolging van de eerste actie naar de huisartsenkring Pajottenland (sociale kaart tabak, alcohol en drugs voor de bevolking en voor de huisartsen via www.lmn-pajottenland.be) krijgen de huisartsen dit najaar een bezoek. “We willen zo de hulpverlening korter bij de huisartsen brengen, zodat doorverwijzing van patiënten met een alcohol - of drugprobleem vlotter kan verlopen”, zegt Bianca Vanreepinghen. Eerder hield Bianca al werkbezoeken voor hulpverleners vanuit het CLB en OCMW’s. Deze actie kon toen op veel bijval rekenen.

Slaapstoornissen en medicatieverslaving

Rond het thema medicatieverslaving biedt de preventiedienst in samenwerking met het gemeentebestuur van Bever, seniorenraad Bever, KVLV Bever en dienst vrije tijd Bever een infoavond aan op vrijdag 2 oktober 2015 van 20u tot 22u (deuren open vanaf 19u30) in de parochiezaal van de gemeente Bever. Toegang is gratis en elke deelnemer krijgt een gratis attentie. Kris Baert verzorgt de avond onder muzikale begeleiding van Eddy Peremans (Kokher). Wie meer wil weten over slaapstoornissen,alternatieven,tips,… of wie wil deelnemen aan de slaapquiz moet zeker een kijkje komen nemen.

Fuivengids

In samenspraak met jeugdregio Pajottenland zal de preventiedienst ook werken aan een intergemeentelijkefuifgids (draaiboek voor fuiven) om het organiseren van fuiven in het Pajottenland te vergemakkelijken voor onze fuiforganisatoren. In de loop van de maand september zal er een vernieuwde fuifgids beschikbaar zijn via de digitale feestloketten (websites gemeenten) of via de jeugddienst van je gemeente.

Opvoedingscarrousels 2016

Ook rond het thema opvoedingsondersteuning is de preventiedienst een actieve opvoedingspartner in het Pajottenland. De werkgroep vorming werkt momenteel samen aan de opvoedingscarrousels 2016 waar ook telkens een infoavond rond alcohol,drugs, tabak, medicatie in opgenomen wordt.

Lennikse Feesten

Voorts kan je de infostand van de preventiedienst terug vinden op enkele evenementen. De eerstkomende zijn de Lennikse Feesten op zaterdag 15 augustus. Naast gratis gadgets, kan je er ook terecht voor informatie over de preventie thema’s of voor persoonlijk advies.

Leeftijdsbandjes alcoholwetgeving

Het reguliere aanbod van de preventiedienst bestaat nog steeds uit het gratis verdelen van leeftijdsbandjes alcoholwetgeving, uitlenen spandoeken rookverbod/geluidsoverlast/alcoholpreventie, aanvragen gratis folders en dit materiaal is ,ook in het najaar van 2015, toegankelijk voor alle inwoners van de 6 gemeenten.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?