Pajotse politie wil algemeen sluitingsuur voor Horeca

PAJOTTENLAND – De politie van de zone Pajottenland (Bever, Galmaarden, Herne, Gooik, Pepingen en Lennik) vraagt om in alle gemeenten van de zone de cafés te laten sluiten om 2 uur.

De politie kan in haar jaarverslag 2015 bemoedigende cijfers voor leggen. Het aantal woninginbraken (288) daalde tegen het jaar voordien (327). De meeste inbraken worden nog steeds gepleegd in Lennik hoewel het aantal daar daalde van 110 naar 84. De andere gemeenten: Pepingen: 30 (32 in 2014), Herne 55 (57 in 2014), Gooik 40 (61 in 2014), Galmaarden: 39 (41 in 2014) en Bever: 38. In Bever steeg het aantal inbraken met 10 maar daar moet bij gezegd worden dat er daar in één nacht 7 inbraken werden gepleegd door één bende. De meeste inbraken worden gepleegd in de vooravond.

Ongevallen

De politiezone registreerde in 2015 431 verkeersongevallen. Dat zijn er 40 minder tov het jaar voordien. Het aantal gewonden daalde van 133 in 2014 naar 109 in 2015. De oorzaken van de ongevallen is meestal te zoeken in het uitvoeren van manoeuvres zoals inhalen, afslaan, het verlaten van een parking, en onaangepaste snelheid. Het grootste aantal ongevallen gebeurde in Lennik.

Alcohol en drugs

Er is in 2015 wel een stijging vast gesteld van ongevallen (44) waarin bestuurders onder invloed zijn betrokken. In 2015 was bij ongevallen 10 % van de bestuurders onder invloed tegenover 8% in 2014. Er is ook een lichte stijging van het aantal vastgestelde snelheidsovertredingen.

Sluitingsuur

De politie stelt een stijging van het aantal ongevallen vast waarbij bestuurders onder invloed zijn betrokken. Er zijn ook meer conflicten met dronken personen. De 6 gemeenten van de politiezone werken aan een nieuw gezamenlijk politiereglement waarin er een sluitingsuur wordt opgelegd. Drankgelegenheden, die na 2 uur open houden, worden daar op belast.

Er wordt ook gewerkt aan een nieuw reglement op de GAS-boetes. Er zouden ook onkosten kunnen aangerekend worden aan personen die overlast veroorzaken of aan eigenaas van verloren gelopen dieren, die door de politie moeten opgehaald en vervoerd worden.

Gerechtelijke feiten

Het aantal geregistreerde feiten in het arrondissement Halle Vilvoorde daalde de jongste 4 jaar met 8,5 %. In de politiezone Pajottenland was er tussen 2012 en 2014 een stijging met 17,8% om dan in 2015 met 1,7% af te nemen. De politie registreerde vorig jaar nog 1.367 feiten. Bever kende een opmerkelijke stijging maar die cijfers moeten gerelativeerd worden omdat die meestal slaan op twee gezinnen. Er waren toenames in Lennik (+4,7%) en Galmaarden (+3,3%) en opmerkelijk minder feiten in Pepingen (-27,8%) en Gooik (-14,9%).

Opheldering inbraken

Het aantal opgehelderde inbraken blijft heel laag. In 2014: 6,7%, in 2015: 9% en in tot 10 mei 2016: 2,4%.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?