Pajotse politie kan combitaks opleggen

Na Herne, Bever, Lennik en Gooik keurde Pepingen op de gemeenteraad van dinsdag 22 januari 2018 ook de ‘combitaks’ van de politiezone goed. De politie kan deze combitaks toepassen vanaf 1 februari 2018.

Falende alarminstallaties, overlast door dronken personen en loslopende dieren zijn de oorzaak van heel wat tussenkomsten van de lokale politie en zorgen voor heel wat bijkomende kosten.
De tijd die de politie spendeert aan de vermelde tussenkomsten, kan niet gebruikt worden aan de kerntaken van het korps. De politie moet in de eerste plaats kunnen zorgen voor onze veiligheid.
Het aantal loslopende dieren neemt dergelijke proporties aan dat het een bijna dagelijks taak wordt van de lokale politie om deze dieren te vangen.
Dieren

Pepingen is een diervriendelijke gemeente. Daarom willen de CD&V-Sp.a-fractie en schepen Peter Lacres  ervoor zorgen dat  loslopende dieren, in het kader van veiligheid voor mens en dier,  gevangen worden en niet verloren lopen. Maar deze taks moet de eigenaars van dieren aanzetten om niet te laten ontsnappen.
Bovendien is de interventie van de politie slechts betalend vanaf de tweede tussenkomst binnen
de 12 maanden voor gelijkaardige feiten. “Als we intergemeentelijk willen samenwerken en solidair zijn in onze Politiezone Pajottenland moeten we ook dezelfde regels hanteren. CD&V-Sp.a en schepen Peter Lacres staan achter dergelijke samenwerking”, zegt gemeenteraadslid André DE Roubaix.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?