Pajotse landbouwers en burgers werken aan klimaat

Project Klimaatslimme landbouw afgerond met een inspiratiegids

Twee jaar lang hebben Boerenbond en Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei de handen in elkaar geslagen om de landbouw in het Pajottenland een extra klimaatslimme laag te geven en te promoten bij de consumenten. Coachingtrajecten, lezingen, filmpjes en lerende netwerken passeerden de revue. Kers op de taart is de inspiratiegids die zopas werd voorgesteld en vanaf december verkrijgbaar is.

Steeds meer landbouwers beseffen dat ook zij oplossingen kunnen aanreiken in het klimaatdebat en dat meer lokale afzet hun economische situatie kan versterken. Vandaag motiveert dit steeds meer land- en tuinbouwers om na te denken over klimaatslimme uitbating van hun bedrijf, korte ketenafzet van hun producten en een meer circulaire landbouw. Met het project ‘Klimaatslimme landbouw in het Pajottenland’ hebben Boerenbond en Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei de boerenstiel een duurzaam duwtje in de rug gegeven. Op die manier erkennen we de rol die landbouwers spelen in het kader van de klimaatuitdaging zonder hun economische belangen uit het oog te verliezen.

Coachingtrajecten

Als consulenten Klimaat en Technologie van Boerenbond ondersteunden en begeleidden Tom Schaeken en Gemma Willems  een twintigtal landbouwbedrijven, waarvan een aantal korte ketenbedrijven, rond energie en water in de ontwikkeling van een energieslim en waterslim bedrijfsbeheer. “Concreet begeleidden we de landbouwbedrijven om maatregelen te nemen op vlak van duurzaam watergebruik en -beheer, meer energie-efficiëntie in de uitbating van het bedrijf en het inpassen van hernieuwbare energie in de bedrijfsactiviteiten”, legt Tom Schaeken uit. Landbouwers die geen individueel traject doorliepen, kunnen ook zelf aan de slag aan de hand van twee gloednieuwe stappenplannen ‘water’ en ’energie’. “Deze stappenplannen willen land- en tuinbouwers op een logische manier laten nadenken en aanzetten tot meer duurzaam water- en energieverbruik. Het principe van first things first wordt hier gehanteerd. Dit om een zo groot mogelijke efficiëntie van de genomen maatregelen en investeringen te bekomen”, vult Gemma Willems aan. Omdat kennisdeling essentieel is in het project leerden landbouwers van elkaar tijdens twee lerende netwerken en een inspiratietrip met de bus.

Concreet werden er zonnepanelen geplaatst bij drie bedrijven en meerdere landbouwers zijn intussen met energiebesparende maatregelen aan de slag. Bij drie andere bedrijven zijn nog projecten in ontwikkeling. Er lopen twee studies voor het bouwen van kleine of middelgrote windmolens. En recent werden er nieuwe ideeën rond wateropslag onder de loep genomen. Deze week trok een bus met landbouwers naar drie West-Vlaamse bedrijven om een aantal nieuwe technieken te bekijken.  

Communicatiecampagnes als rode draad

Gedurende de volledige periode van het traject werd volop gecommuniceerd, zowel naar landbouwers als naar het brede publiek. De focus lag op het herstel van de relatie tussen boer en consument, zodat de mensen weer voeling krijgen met de oorsprong van hun voedsel en dat de boer trots kan zijn op zijn vak. “We maakten vooral gebruik van getuigenissen als verbindende communicatie. Korte ketenproducten en waterslimme en energieslimme landbouwers in ons Pajotse landschap zetten we zo in de kijker”, verklaart Mieke Vercruijsse van Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei. Een greep uit de vele communicatieacties: vijf landbouwers getuigden in korte filmpjes. Burgers namen we mee in de interactieve workshops ‘Dorpen vol power’, waar ze aan de slag gingen met de ervaringen van landbouwers. Deelnemers van de lezingenreeks Pajotse Klimaatsofa maakten kennis met de boer om de hoek en voeding van eigen kweek. In een filmpje werd tijdens de Week van de Korte Keten promotie gevoerd voor die korte ketenproducten. Kers op de taart is de uitgebreide inspiratiegids die verschijnt op 3000 exemplaren. “We hebben de brochure ‘Maak kennis met onze klimaatslimme Pajotse landbouwers’ als een magazine opgevat. Boeiende getuigenissen van landbouwers en een fotocollage van korte ketenproducten. Verder vind je er ook vier recepten met Pajotse korte ketenproducten. Deze werden samengesteld door chef-koks uit de regio”, voegt Mieke toe.

De gids kan vanaf begin december gratis opgehaald worden in hoevewinkels, bij de ambassadeurs van het Pajottenland, in bibliotheken, gemeentehuizen en restaurants in de regio. Downloaden kan via de websites www.pajot-zenne.be/projecten/klimaatslimme-landbouw en www.boerenbond.be/projecten/klimaatslimme-landbouw-het-pajottenland


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?