Pajotse imkers zoeken financiële steun in strijd tegen Varoa-mijt

Een aantal imkers willen van het Pajottenland een Varroa-vrij gebied maken. Ze voegen aan het lijstje van de 3 B’s van het Pajottenland (Bier, Bruegellanschap en Brabantse Trekpaarden een vierde B van bijen toe. Want bijen zijn heel belangrijk. De imkers dienen een aanvraag voor een plattelandsontwikkelingssubsidie in, om alle Pajotse imkers te voorzien van Varroa-resistente bijen. Ze zoeken nog sponsors die helpen om het resterende bedrag aan te brengen om het project rond te krijgen.

De Varroa-parasiet is één van de oorzaken van de achteruitgang van het bijenbestand. Het is een uitwendige parasiet die zich alleen kan voortplanten op het broed van honingbijen. Tot nu werd de mijt vooral bestreden met chemische middelen.

Imker Noël De Schrijver, uit Schepdaal,  kwam in 2015 in het nieuws omdat hij er in slaagde om, door kruisingen, bijenvolken te kweken die de bedreigende varroa-mijt opruimen. Hij kon intussen al heel wat collega imkers warm maken voor zijn werkwijze.

Vanuit wetenschappelijke hoek trekt Sofie De Groef, onderzoeker bij de KULeuven, het hele gebeuren. “We willen een project opzetten waarbij we de varroa-resistente bijen van Noël zullen inzetten als alternatieve methode om de problematiek rond Verroa aan te pakken. We vonden steun bij de vzw ‘Imkers van het Pajottenland’. Op een informatiebijeenkomst schreven zelfs 40 imkers in voor het project.”

“Ook de Pajotse imkers kampen met de parasiet die de Verrao-mijt is. Die werd chemisch bestreden maar de mijten werden resistent met grote sterftes als gevolg. Bijen en mijten leven al altijd samen maar ze mogen de bijenkolonies niet kapot maken. Met bijen is het niet zo gemakkelijk een oplossing te vinden voor dat probleem”, stelt Karel Deroock van vzw ‘Imkers van het Pajottenland’. “Noël heeft Varroa-resistente bijen gekweekt die de verroa-mijt overleven. Als dit project slaagt kan het ook dienen als voorbeeld voor andere streken.”

“We willen de varroa-resistente (VR) honingbijen ter beschikking stellen van de Pajotse imkers. In een proefproject willen we hen in de zomer van 2022 al voorzien van VR-honingbijen”, gaat Sofie verder. “Het is ook de bedoeling om de resultaten bij de imkers op te volgen op langere termijn.”

Waarom het Pajottenland?

Vooreerst is alles begonnen in de VR-standen van Noël De Schrijver. Zijn aangepaste bijen vertoeven in deze omgeving die een grote biodiversiteit kent van akkers, bossen en fruitteelt. Er is in het Pajottenland weinig instroom van vreemde bijenvolken zoals dat in andere streken wel gebeurt als hulp bij fruitteelt of andere gewassen.

Financiering

“Om het project te financieren gaan we met Erik Goris Diensthoofd bijengezondheid van het Vlaamse Bijeninstituut, overkoepelende imkersvereniging, een plattelandsontwikkelingssubsidie aanvragen bij de Vlaamse Overheid. "Maar zo een subsidie kan slechts 65% van de kosten van het project dekken. We gaan daarom op zoek naar investeerders om de resterende financiering voor ons project te vinden. Die investeerders zullen financieel bijdragen aan de concrete uitwerking van dit unieke het project en dat is de verdeling van de VR-bijen. Het kunnen bijvoorbeeld bedrijven zijn die dan ook nog eens hun personeel er bij betrekken maar ook particulieren die een duit in het zakje willen doen”, gaat Sofie verder.

Sensibiliseren

Daarnaast worden er ook zijprojecten gepland, zoals de aanplant van bij-vriendelijke planten en struiken in samenwerking met het Regionaal Landschap Pajottenland-Zennevallei en Boerennatuur. “We willen ook de bevolking informeren  over de bedreiging van de honing- en andere bijen in de streek. De landbouwers kunnen dan weer helpen door het zaaien van bloemenmengsels en biostrades langs de akkerranden”, aldus Sofie.

Contact

Sofie De Groef is te bereiken via : sofie.degroef@kuleuven.be

Sofie De Groef is postdoctoraal onderzoeker aan KULeuven. Zes jaar geleden startte ze met wetenschappelijk onderzoek op honingbijen. Vandaag werkt ze, in het labo Behavioral and Developmental genetics onder de leiding van prof Callaerts , aan het in kaart brengen van de genen en variaties in het DNA die een honingbij resistenter maken aan deze parasiet.

Op de foto: vlnr Sofie De Groef (KUL), Hilde Dirck en Karel Deroock (vzw ‘Imkers van het Pajottenland’) en pionier Noël De Schrijver.  


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?