Pajotse burgemeesters willen aansluiting bij vredegerecht van Lennik (update)

REGIO – Gemeenteraadslid Erik O (N-VA-Lennik²) stelt voor om de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik en Herne in te delen onder het gerechtelijk kanton van Lennik. Hij krijgt de steun van 4 Pajotse burgemeeters maar ondertussen mogen de zittingen in het vredegerecht blijven verder gaan. 

Door een herschikking in het gerechtelijk landschap besloot de minister van justitie om het vredegerecht van Herne af te schaffen en de gemeenten Bever, Galmaarden, Gooik en Herne in te delen onder het gerechtelijk kanton van Sint-Pieters-Leeuw (zittingen in Ruisbroek). Burgemeester Kris Poelaert verkreeg dan weer dat de vrederechter maandelijks enkele zittingen zou houden in Herne.

Gemeenteraadslid Erik O (N-VA-Lennik²) stelde op de gemeenteraad van Lennik voor een motie te houden naar de justitieminister en de Kamer van Volksvertegenwoordiger om de vier Pajotse gemeenten in te delen bij het vredegerecht van Lennik. Hij vroeg ook dit voorstel door te sturen naar de andere gemeentebesturen om samen te werken rond één standpunt. “Uit een rondvraag blijkt dat de burgemeesters hier heel positief tegen over staan”, zegt Erik O.

“Ze lachen daar in Herne mee”

Schepen Heidi Elpers (CD&V) haastte zich te zeggen dat de gemeente Lennik enerzijds tevreden is dat het vredegerecht in Lennik blijft bestaan, maar ze voegde er aan toe: “Ze lachen daar in Herne mee want daar zit er geen N-VA in de gemeenteraad om uw motie in te dienen.”  De Lennikse LB-Cd&V-fractie en onafhankelijk schepen Van Ginderdeuren stemden het voorstel van Erik O weg.

Burgemeesteroverleg

Maar in het Pajottenland is er een traditie van overleg tussen de gemeenten en de burgemeesters gegroeid. Burgemeester Pierre Deneyer (CD&V) van Galmaarden vindt het een zeer goede vraag en stelt voor om het voorstel te bespreken met de collega’s binnen het burgemeesteroverleg dat vrijdagmorgen plaats heeft in Bever.

Ook de Gooikse burgemeester Michel Doomst (CD&V) staat niet ongenegen. “Binnen onze gemeenteraad worden er wel geen moties gestemd. Ik vind het wel goed om Lennik naar voren te schuiven. Ik ga op het burgemeesteroverleg voorstellen om over deze vraag een afspraak te maken met de minister.”

Van de Hernese burgemeester Kris Poelaert (CD&V) vernamen we eerder dat hij er niets tegen had dat zijn gemeente bij het gerechtelijk kanton Lennik zou ingedeeld worden. Wellicht houdt hij ook aan de zittingen ‘onder de boom’ in Herne.

Burgemeester Luc Deneyer (CD&V) van Bever steunt het idee van Erik O. “Van bij de aanvang van de herindelingsplannen heb ik gezegd dat onze mensen beter in Lennik terecht kunnen dan in Ruisbroek. Er bestaan voor justitie toch geen faciliteiten waardoor dat geen bezwaar kan zijn tegen Lennik. Ik sta heel positief tegen het voorstel van Erik.”

Zie ook: http://www.persinfo.org/2016/02/24/vanaf-1-maart-2016-opnieuw-zittingen-het-vredegerecht-van-herne


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?