Pajotse burgemeesters plannen een jobbeurs

PAJOTTENLAND – Om nog meer inwoners aan een geschikte job te helpen, houden 6 Pajotse gemeenten op 19 april 2016 een jobbeurs in het Baljuwhuis in Galmaarden.

Hoewel de werkloosheid in het Pajottenland tegenover de rest van Vlaanderen heel goed mee valt willen de Pajotse burgemeesters nog meer mensen aan het werk helpen.

De burgemeesters van Bever, Galmaarden, Gooik, Herne, Lennik en Pepingen gaan zo veel mogelijk werkgevers uit hun gemeente maar ook uit de omliggende gemeenten aanschrijven zodat ze hun werkaanbod beter bekend kunnen maken. “We hebben in onze gemeenten enkele belangrijke werkgevers maar ook kleinere bedrijven en zelfstandigen zijn op zoek naar personeel. We verwachten dat een jobbeurs heel wat mensen aan werk kan helpen. De werkloosheid is laag in het Pajottenland maar het valt op dat er veel hoger opgeleide werkzoekenden zijn’ zegt burgemeester Pierre Deneyer.

“In Herne zijn we er in geslaagd door een samenwerking met plaatselijke dienstenchequebedrijven een tiental mensen aan het werk te krijgen. Daar groeide het idee om een jobbeurs te organiseren”, zegt burgemeester Kris Poelaert. “Ook al hebben we in het Pajottenland maar weinig werklozen, voor wie geen werk heeft is het geen pretje. Er is zeker nog werk want aan sommige bedrijven zie je de jobaanbiedingen lang blijven hangen”, stelt burgemeester Eddy Timmermans vast.

De gemeenten krijgen de hulp van specialisten van de VDAB, die de werkzoekenden op weg helpen bij het solliciteren. Naast andere werkgevers zullen ook politie en brandweer komen vertellen welke jobs er bij hen open staan.

Na een evaluatie wordt besloten of en later nog jobbeurzen komen. Die zouden dan om het jaar of twee jaarlijks in een andere uithoek van het gebied van politiezone Pajottenland plaats hebben.

VDAB-cijfers Pajottenland oktober 2015

Werkzoekenden

Eind september 2015 telde het zorggebied Pajottenland 908 niet-werkende werkzoekenden. Dit zijn 5,1% of 44 werkzoekenden meer dan in september 2014. In Vlaanderen lag het aantal NWWZ 1,8% lager dan een jaar eerder. Het aantal werkzoekenden is in de regio bijna volledig te danken aan het gestegen aantal mannelijke werkzoekenden. De werkloosheidsgraad bedroeg voor het Pajottenland eind september 4,73%, wat 3,2 procentpunten lager is dan de Vlaamse werkloosheidsgraad (7,93%).

TABEL

 

Vlaanderen

 

Pajottenland

 

 

NWWZ september ‘15

% verschil september  ‘14

NWWZ september ‘15

% verschil september ‘14

Totaal

237.736

- 1,8%

908

+ 5,1%

Mannen

126.286

- 1,8%

499

+ 9,4%

Vrouwen

111.450

- 1,7%

409

+ 0,2%

De grootste stijging in het aantal werkzoekenden is terug te vinden in Pepingen, waar er 16% of 13 NWWZ meer zijn dan een jaar eerder. Lennik kent eind september 2015 het grootst aantal werkzoekenden (225), gevolgd door Gooik (192), Galmaarden (172), Herne (164), Pepingen (94) en Bever (61).

Het aandeel van de verschillende doelgroepen werkzoekenden binnen het totale aantal NWWZ voor het Pajottenland en voor Vlaanderen.

Wat opvalt is dat het aandeel hoog- en middengeschoolden hoger ligt in het Pajottenland. Daarnaast valt op dat het aandeel jonge werkzoekenden (-25 jaar) en het aandeel werkzoekenden in BIT in het Pajottenland iets hoger ligt in vergelijking met Vlaanderen. Ook het aandeel oudere werkzoekenden ligt iets hoger. Er zijn in verhouding in het Pajottenland dus meer jonge en oudere werkzoekenden. Kijken we naar de afkomst van de werkzoekenden, dan zien we dat het Pajottenland een lager aandeel kent van niet Europeanen en werkzoekenden van allochtone afkomst.  In de streek zijn de werkzoekenden ook minder lang dan gemiddeld werkzoekend en zijn er minder werkzoekenden met een arbeidsbeperking.

Kijken we naar de verschillen van de doelgroepen ten opzichte van hun aantallen in september 2015, dan zien we dat in het Pajottenland voornamelijk de allochtone werkzoekenden en de niet-EU werkzoekenden zijn die een procentuele sterke stijging kennen. Daarnaast  stijgen de 50-plussers en de langdurig werkzoekenden sterk. De oudere werkzoekenden moeten door recentere federale maatregelen langer beschikbaar blijven voor de arbeidsmarkt. De langdurige werkzoekenden profiteren dan weer pas in een latere fase bij een verbetering van de conjunctuur. De procentueel sterkste daler zijn de jongeren in BIT, ook deze werden getroffen door recente maatregelen. Zo is vanaf januari 2015 de BIU beperkt  tot 36 maanden, moet de eerste aanvraag ingediend worden voor 25 jaar en moeten jongeren onder de 21 in het bezit zijn van een getuigschrift hoger secundair onderwijs of een alternerende opleiding met succes hebben afgerond.

Werkzoekende jongeren

De jonge werkzoekenden in het Pajottenland zijn hoger geschoold dan gemiddeld. Zo is slechts  minder dan 1 op 4 laaggeschoold, terwijl dit in Vlaanderen meer dan 2 op 5 is. Dit mag niet verbazen, het aandeel laaggeschoolde, niet werkende werkzoekenden ligt voor heel de provincie Vlaams-Brabant traditioneel een stuk onder het Vlaams gemiddelde. Het aandeel jongeren dat langer dan een jaar werkzoekend is ligt met 16,13% een stuk onder de 25,03% in Vlaanderen. Ook het aandeel jonge NWWZ van allochtone afkomst en deze met een arbeidsbeperking ligt in het Pajottenland een stuk onder het Vlaams gemiddelde.

 

 


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?