Pajopower verwelkomt duurzame investeerders en zet verder in op haar maatschappelijke opdracht

Tijdens de Algemene Vergadering van lokale hernieuwbare energiecoöperatie Pajopower beslisten de vennoten om 1,8% dividend uit te keren. De AV voerde ook een jongeren- en een sociaal aandeel in.

Door, net als in 2018 en 2019, ook voor 2020 (net geen) 2% dividend uit te keren zet Pajopower de ingeslagen weg verder en toont de coöperatie aan dat het financieel loont om te investeren in lokale hernieuwbare energieprojecten. Pajopower hoopt op die manier aan de inwoners van het Pajottenland en de Zennevallei het signaal te geven dat (een deel van) hun spaarcenten bij hen in goede handen zijn en gebruikt worden om zowel particuliere als collectieve meerwaarde te creëren.

Zoals gezegd: naast economisch rendement vindt Pajopower het minstens even belangrijk om ook maatschappelijke meerwaarde te bieden.

De Algemene Vergadering besliste hiertoe om, naast het bestaande 'gewone aandeel', ook een jongeren- en een sociaal aandeel in het leven te roepen. Voor beide doelgroepen werd de drempel om in te stappen verlaagd. Door in te zetten op de jeugd (iets wat Pajopower eerder al deed en doet via Klimakkers) mikt de coöperatie resoluut op de toekomst: jongeren die begaan zijn met de klimaatproblematiek kunnen hun engagement concreter maken door aan te sluiten bij Pajopower. Via het sociale aandeel wil de lokale coöperatie duidelijk maken dat ook mensen die het wat minder breed hebben, welkom zijn.

Verder vernamen de aanwezige vennoten dat Pajopower tegen de zomer nog voor +/- 275.000 euro aan investeringen plant. Zowel het gemeentehuis van Machelen, het ACV-gebouw in Vilvoorde, een gemeentelijke loods en het zwembad van Ternat, de lagere school St-Victor in Dworp en de sociale huisvestingsmaatschappij Woonpunt Zennevallei in Halle worden zeer binnenkort van zonnepanelen (en hier en daar ook een elektrische deelwagen) voorzien. Mét lokale aannemers, ook daar besteedt Pajopower graag aandacht van.

Naast de productie van hernieuwbare elektriciteit en warmte wil de coöperatie in de toekomst inzetten op het aanbieden van energiediensten (bvb light of heating of battery as a service) en wijkgerichte (proef)projecten (bvb een wijkbatterij, laadplein of collectieve renovatie).

Pajopower werkt in de nabije toekomst ook aan een nieuw project waarbij mensen uit minder makkelijke situaties professioneel ingeschakeld kunnen worden in toekomstige hernieuwbare energieprojecten.

De ondervoorzitter sloot af met "Net zoals kinderen voor hun opvoeding een heel dorp nodig hebben, hebben wij jullie nodig om samen te kunnen doorgroeien tot ons einddoel: een duurzame en zorgzame samenleving. Wij kijken graag uit naar ons verdere gezamenlijke traject."


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?