Overlast sportsite Waalborre bereikt hoogtepunt: "Dit moet echt stoppen"

De overlast op sportsite Waalborre blijft aanhouden. Gemeentebestuur Asse wil jongeren een laatste kans bieden om de plek mee leefbaar te houden en werkt daarvoor samen met de jongerenwerking van Groep Intro.

Sportsite Waalborre is een drukbezochte plek, te midden van een woonwijk. Je vindt er de sporthal en sportloods, voetbalclub FC Asse-Z 2002 heeft er zijn werking en er is een klein kunstgrasveld, ook wel 'de agora' genoemd. Aanvankelijk was het kunstgrasveldje publiek toegankelijk, maar na heel wat klachten rond overlast, vandalisme en zwerfvuil kon het gemeentebestuur niet anders dan het terrein afsluiten.

Geert Heyvaert, schepen van Sport, geeft aan: "Sportsite Waalborre werd ontwikkeld als een plek om te sporten in clubverband. Je kan de sporthal of sportloods reserveren, of aansluiten bij de voetbalclub. We trokken die lijn door naar het kunstgrasveld en zetten dit terrein mee in het reservatiesysteem voor erkende verenigingen. Tegelijk bieden we jongeren de kans om via Louis Mbem - jongerenwerker bij Groep Intro vzw - op bepaalde tijdstippen en onder begeleiding op het kunstgrasveld te spelen."

"In de zomer van 2021 legden we ook twee vrije trapveldjes aan op de Asphaltcosite. Op die manier voorzien we een alternatief voor de agora en spelen we in op de grote vraag naar een plek om te voetballen", zo vult Geert Heyvaert nog aan.

De Asphaltcosite is ingericht als een plek waar kinderen en jongeren vrij kunnen voetballen, basketten, skaten of gewoon rondhangen. De jongerenwerker probeert hen naar deze plak toe te leiden. Daarnaast werkt Louis ook activiteiten op maat of op vraag van de jongeren uit. Zo was er bijvoorbeeld de nood aan een ontmoetingsplek binnen. Sinds de paasvakantie organiseert Louis daarom in de Parkhoek (huidige lokalen van KAJ Asse) een instuifwerking op woensdagnamiddag. Tieners en jongeren kunnen er vrij in- en uitlopen, samen ‘chillen’ of deelnemen aan activiteiten. De agorawerking blijft ook wekelijks doorlopen, onder begeleiding van Louis.

Dat veranderde helaas niets aan de overlast op site Waalborre: het kunstgrasveld trok nog altijd heel wat jongeren aan, die over het hek klimmen of de poort regelmatig beschadigen. De luide muziek ’s avonds of het achtergelaten afval wordt door de buurt als storend ervaren. Na alweer een vandalismegolf in mei, was de maat vol voor de buurt. Het gemeentebestuur oordeelde dat het zo niet verder kon en schakelde de hulp van politie AMOW in. Site Waalborre werd opgenomen als ‘hotspot’. De politie zette extra patrouilles in en onderwierp gedurende een aantal weken jongeren standaard aan een identiteitscontrole. Ze kregen ook geen toegang meer tot het kunstgrasveld.

Ook binnen de instuifwerking bespraken de jongeren het thema. Jongerenwerker Louis geeft aan dat heel wat jongeren hier al van jongs af aan komen. Ze spelen ook gewoon heel graag op het kunstgrasveld.

Louis Mbem: "Tijdens het recente veiligheidsoverleg is duidelijk gezegd dat het 5 voor 12 is, naar aanleiding van de recente brandstichting aan de speel-o-theek. Ik organiseer daarom de komende maand een aantal extra momenten om de agora onder begeleiding open te stellen en zal ook regelmatig op andere momenten aanwezig zijn. Zo kan ik ingaan op de vraag van de jongeren om te voetballen, en tegelijk contact leggen met de verschillende groepen jongeren die naar Waalborre komen."

De agorawerking, onder begeleiding van Louis, is in juli open op 3 maandagen en 2 zondagen. Via Instagram vind je de exacte dagen en uren én de zomerplanning van de jongerenwerkers (via @buurtwerk1730 en @buurtwerk1731). Daarbuiten blijft de site als hotspot geregistreerd en houden de gemeenschapswachten en wijkagent er verhoogd toezicht. De interventiediensten van de politie blijven patrouilleren en jongeren wegsturen op tijdstippen waarop het kunstgrasveld afgesloten is.

Schepen van Jeugd, Johan De Rop sluit af: "We willen de jongeren echt uitnodigen om de plek mee leefbaar te houden. Ik hoop dat ze via Louis de kans grijpen om in gesprek te gaan en samen een agorawerking onder begeleiding kunnen uitbouwen. Tegelijk willen we ook duidelijk meegeven dat het vandalisme, beschadigen van materiaal en storend gedrag 's avonds echt moeten stoppen."

Het veiligheidsoverleg komt begin augustus opnieuw samen om de acties te evalueren.


Nieuws melden Adverteren op Persinfo?